Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Mystery .

Chương mới nhất: 96 - Đang tiến hànhBộ này nói về một ngàn năm trước cố lên nào, Đại Ma Vương, cốt truyện tách rời với phần 1, và được phát hành song song cùng một lúc.

2 phần do 2 nhóm dịch khác nhau làm nên cách dịch, tên phiên âm cũng khác nhau.

Salamander = Salaman = Sa Lạp Mạn

Franwoids = Tiểu Phu = Tiểu PhùTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 96 Truyện Tranh V1 22.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 95 Truyện Tranh V1 22.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 94 Truyện Tranh V1 20.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 93 Truyện Tranh V1 16.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 92 Truyện Tranh V1 14.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 91 Truyện Tranh V1 10.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 90 Truyện Tranh V1 8.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 89 Truyện Tranh V1 6.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 88 truyenv1.com 6.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 87 Truyện Tranh V1 1.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 86 Truyện Tranh V1 30.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 85 Truyện Tranh V1 30.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 84 truyenv1.com 25.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 84 Truyện Tranh V1 30.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 83 truyenv1.com 23.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 82 truyenv1.com 19.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 81 truyenv1.com 18.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 81 truyenv1.com 18.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 80 truyenv1.com 16.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 79 truyenv1.com 11.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 78.2 truyenv1.com 9.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 78.1 Truyện Tranh V1 6.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 77 truyenv1.com 4.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 76 Truyện Tranh V1 2.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 75.2 truyenv1.com 2.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 75.1 truyenv1.com 12.02.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 74 Truyện Tranh V1 10.02.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 73 Truyện Tranh V1 4.02.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 72 truyenv1.com 2.02.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 71 Truyện Tranh V1 28.01.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 70 Truyện Tranh V1 28.01.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 69 Truyện Tranh V1 28.01.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 68 Truyện Tranh V1 28.01.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 67 Truyện Tranh V1 11.01.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 66 Truyện Tranh V1 5.01.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 65 Truyện Tranh V1 5.01.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 64 Truyện Tranh V1 29.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 63 Truyện Tranh V1 23.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 62.2 Truyện Tranh V1 23.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 62.1 Truyện Tranh V1 17.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 61 Truyện Tranh V1 17.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 60 truyenv1.com 16.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 59 Truyện Tranh V1 15.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 58 Truyện Tranh V1 14.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 57 Truyện Tranh V1 12.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 56 Truyện Tranh V1 11.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 55 Truyện Tranh V1 10.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 54 Truyện Tranh V1 9.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 53 Truyện Tranh V1 8.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 52 Truyện Tranh V1 8.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 51 $inister 3.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 51 Truyện Tranh V1 8.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 50 Truyện Tranh V1 3.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 49 Truyện Tranh V1 3.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 48 truyenv1.com 23.11.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 47 truyenv1.com 23.11.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 46 Truyện Tranh V1 2.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 45 Truyện Tranh V1 9.11.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 44 Truyện Tranh V1 7.11.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 43 Truyện Tranh V1 5.11.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 42 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 41 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 40 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 39 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 38 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 37 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 36 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 35 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 34 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 33 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 32 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 31 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 30 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 29 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 28 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 27 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 26 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 25 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 24 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 23 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 22 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 21 Truyện Tranh V1 31.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 20 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 19 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 18 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 17 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 16 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 15 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 14 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 13 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 12 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 11.2 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 11 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 10 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 9 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 8 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 7 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 6 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 5 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 4 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 3 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 2 Truyện Tranh V1 30.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2 1 Truyện Tranh V1 30.10.2014