Cố Lên Nào, Đại Ma Vương!

Tên khác: Good Luck, Demon King!

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Mystery .

Chương mới nhất: 173 - Đang tiến hành800 năm trước, khi Đại ma vương tấn công loài người, có 3 vị anh hùng đã quyết chiến với hắn. Một trong số đó đã hi sinh thân mình phong ấn hắn lại. 800 năm sau, Sa Lạp Mạn – một thực tập sinh đặc biệt xuất hiện. Trong khi tham gia kì thi thăng cấp thực tập lần thứ 32 đã vô ý tạo nên loại khí gây mê … Đại pháp sư – ngưởi đã nuôi dưỡng Sa Lạp Mạn nổi giận không kiềm chế được, bất chấp mọi lí do, ngoại lệ cho Sa Lạp Mạn lên lớp cao cấp …Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 173 11.09.2017 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 172 A3 Manga 1.03.2017 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 171 21.01.2017 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 170.5 18.01.2017 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 170 14.01.2017 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 169.5 22.12.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 169 13.12.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 168 29.11.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 167 21.11.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 166.2 25.10.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 166.1 25.10.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 165 14.10.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 164 15.09.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 163 4.09.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 162 16.08.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 161 5.08.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 160 17.07.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 159 17.07.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 158 A3 Manga 29.06.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 157 A3 Manga 7.06.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 156 A3 Manga 27.05.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 155 A3 Manga 7.05.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 154 A3 Manga 15.04.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 153 A3 Manga 15.04.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 152 A3 Manga 29.03.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 151 7.03.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 150 A3 Manga 1.03.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 149 A3 Manga 28.01.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 148 A3 Manga 28.01.2016 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 147 A3 Manga 28.12.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 146 A3 Manga 28.12.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 145 A3 Manga 18.11.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 144 A3 Manga 28.10.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 143 A3 Manga 19.10.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 142 A3 Manga 18.09.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 141 A3 Manga 18.09.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 140 A3 Manga 18.08.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 139 A3 Manga 18.08.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 138 A3 Manga 17.07.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 137 A3 Manga 6.07.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 136 A3 Manga 20.06.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 135 A3 Manga 5.06.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 134 A3 Manga 18.05.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 133 A3 Manga 5.05.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 132 A3 Manga 5.05.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 131 A3 Manga 24.04.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 130 A3 Manga 25.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 129 A3 Manga 14.03.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 128 A3 Manga 5.02.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 127 A3 Manga 15.01.2015 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 126 A3 Manga 23.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 125 A3 Manga 15.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 124 A3 Manga 21.11.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 124 A3 Manga 15.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 123 A3 Manga 2.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 122 A3 Manga 2.12.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 121 A3 Manga 14.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 120 A3 Manga 4.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 119 A3 Manga 4.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 118 A3 Manga 4.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 117 A3 Manga 4.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 116 A3 Manga 4.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 115 A3 Manga 4.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 114 A3 Manga 4.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 113 A3 Manga 4.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 112 A3 Manga 4.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 111 A3 Manga 4.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 110 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 109 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 108 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 107 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 106 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 105 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 104 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 103 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 102 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 101 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 100 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 99 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 98 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 97 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 96 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 95 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 94 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 93 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 92 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 91 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 90 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 89 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 88 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 87 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 86 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 85 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 84 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 83 A3 Manga 3.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 82 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 81 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 80 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 79 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 78 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 77 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 76 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 75 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 74 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 73 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 72 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 71 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 70 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 69 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 68 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 67 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 66 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 65 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 64 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 63 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 62 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 61 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 60 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 59 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 58 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 57 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 56 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 55 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 54 A3 Manga 2.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 53 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 52 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 51 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 50 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 49 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 48 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 47 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 46 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 45 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 44 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 43 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 42 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 41 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 40 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 39 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 38 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 37 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 36 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 35 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 34 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 33 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 32 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 31 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 30 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 29 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 28 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 27 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 26 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 25 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 24 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 23 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 22 A3 Manga 1.10.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 21 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 20 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 19 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 18 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 17 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 16 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 15 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 14 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 13 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 12 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 11 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 10 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 9 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 8 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 7 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 6 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 5 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 4 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 3 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 A3 Manga 30.09.2014 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 1 A3 Manga 30.09.2014