Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại:

Chương mới nhất: 85 - Đang tiến hànhGiang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên “Niết Bàn Thiền Châu” có chứa “Vô Địch Thần Giám”, chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên…. những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cổ Long Quần Hiệp Truyện 85 comicvn.net 27.05.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 84 comicvn.net 25.05.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 83 comicvn.net 24.05.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 82 comicvn.net 21.05.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 81 comicvn.net 19.05.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 80 comicvn.net 16.05.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 79 comicvn.net 11.05.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 78 comicvn.net 7.05.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 77 comicvn.net 26.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 76 comicvn.net 25.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 75 comicvn.net 24.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 74 comicvn.net 23.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 73 comicvn.net 22.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 72 comicvn.net 21.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 71 comicvn.net 20.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 70 comicvn.net 17.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 69 comicvn.net 16.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 68 comicvn.net 14.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 67 comicvn.net 13.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 66 comicvn.net 10.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 65 comicvn.net 7.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 64 comicvn.net 5.04.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 63 comicvn.net 31.03.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 62 comicvn.net 28.03.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 61 comicvn.net 26.03.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 60 comicvn.net 20.03.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 59 comicvn.net 17.03.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 58 comicvn.net 13.03.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 57 comicvn.net 11.03.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 56 comicvn.net 7.03.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 55 comicvn.net 4.03.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 54 comicvn.net 6.02.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 53 comicvn.net 25.01.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 52 comicvn.net 25.01.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 51 comicvn.net 25.01.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 50 comicvn.net 25.01.2014 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 49 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 48 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 47 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 46 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 45 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 44 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 43 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 42 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 41 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 40 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 39 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 38 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 37 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 36 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 35 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 34 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 33 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 32 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 31 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 30 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 29 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 28 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 27 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 26 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 25 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 24 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 23 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 22 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 21 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 20 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 19 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 18 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 17 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 16 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 15 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 14 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 13 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 12 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 11 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 10 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 9 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 8 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 7 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 6 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 5 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 4 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 3 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 2 comicvn.net 27.09.2013 Cổ Long Quần Hiệp Truyện 1 comicvn.net 27.09.2013