Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san

Tên khác: 小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi

Tác giả:

Thể loại: Comedy .

Chương mới nhất: 34 - Đang tiến hànhTruyện kể về một mụ kỹ sư tên là Kobayashi vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc “Kobayashi-san yêu vấu” 
Nhóm dịch: Hanami ScansTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 34 11.09.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 33 4.09.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 32 16.08.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 31 23.05.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 30 23.05.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 29 23.05.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 28 23.05.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 27 23.05.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 26 23.05.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 25 20.05.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 24 20.05.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 23 20.05.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 22 20.05.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 21 26.02.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 20 26.02.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 19 16.02.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 18 29.01.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 17 29.01.2017 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 16 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 15 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 14 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 13 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 12 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 11 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 10 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 9 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 8 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 7 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 6 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 5 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 4 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 3 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 2 11.12.2016 Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san 1 11.12.2016