Code:Breaker

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 230.5 - Đang tiến hànhSakura là một hot girl trong trường cấp 3 , với vẻ ngoài xinh xắn, nhu mì hiền lành, nhưng thực chất lại là một cao thủ aikido, judo, karate. Một hôm, trên đường đi học về, cô chứng kiến một nhóm người bị thiêu bởi một ngọn lửa màu xanh ma quái, thủ phạm chính là một cậu học sinh bằng tuổi cô…và thật tình cờ, sáng hôm sau đi học, đó chính là cậu học sinh mới chuyển đến Ogami Rei…


Code:Breaker manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Code:Breaker 230.5 Bách Bụng Bự 29.07.2014 Code:Breaker 230 Bách Bụng Bự 29.07.2014 Code:Breaker 229 Bách Bụng Bự 28.07.2014 Code:Breaker 228 Bách Bụng Bự 27.07.2014 Code:Breaker 227 CERBERUS 27.04.2014 Code:Breaker 226 CERBERUS 23.04.2014 Code:Breaker 225 CERBERUS 20.04.2014 Code:Breaker 224 CERBERUS 2.04.2014 Code:Breaker 223 CERBERUS 29.03.2014 Code:Breaker 222 CERBERUS 27.03.2014 Code:Breaker 221 CERBERUS 30.10.2013 Code:Breaker 220 CERBERUS 28.10.2013 Code:Breaker 219 CERBERUS 18.10.2013 Code:Breaker 218 CERBERUS 18.10.2013 Code:Breaker 217 CERBERUS 18.10.2013 Code:Breaker 216 CERBERUS 29.09.2013 Code:Breaker 215 CERBERUS 29.09.2013 Code:Breaker 214 CERBERUS 29.09.2013 Code:Breaker 213 CERBERUS 29.09.2013 Code:Breaker 212 CERBERUS 29.09.2013 Code:Breaker 211 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 210 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 209 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 208 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 207 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 206 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 205 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 204 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 203 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 202 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 201 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 200 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 199 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 198 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 197 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 196 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 195 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 194 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 193 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 192 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 191 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 190 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 189 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 188 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 187 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 186 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 185 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 184 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 183 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 182 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 181 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 180 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 179 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 178 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 177 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 176 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 175 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 174 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 173 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 172 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 171 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 170 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 169 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 168 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 167 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 166 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 165 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 164 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 163 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 162 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 161 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 160 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 159 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 158 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 157 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 156 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 155 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 154 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 153 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 152 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 151 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 150 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 149 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 148 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 147 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 146 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 145 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 144 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 143 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 142 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 141 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 140 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 139 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 138 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 137 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 136 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 135 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 134 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 133 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 132 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 131 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 130 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 129 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 128 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 127 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 126 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 125 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 124 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 123 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 122 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 121 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 120 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 119 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 118 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 117 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 116 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 115 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 114 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 113 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 112 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 111 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 110 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 109 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 108 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 107 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 106 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 105 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 104 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 103 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 102 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 101 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 100 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 99 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 98 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 97 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 96 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 95 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 94 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 93 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 92 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 91 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 90 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 89 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 88 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 87 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 86 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 85 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 84 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 83 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 82 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 81 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 80 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 79 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 78 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 77 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 76 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 75 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 74 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 73 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 72 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 71 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 70 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 69 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 68 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 67 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 66 [S.We] Group 29.09.2013 Code:Breaker 65 SYS Group 29.09.2013 Code:Breaker 64 SYS Group 29.09.2013 Code:Breaker 63 SYS Group 29.09.2013 Code:Breaker 62 SYS Group 29.09.2013 Code:Breaker 61 SYS Group 29.09.2013 Code:Breaker 60 SYS Group 29.09.2013 Code:Breaker 59 SYS Group 29.09.2013 Code:Breaker 58 SYS Group 29.09.2013 Code:Breaker 57 SYS Group 29.09.2013 Code:Breaker 56 SYS Group 29.09.2013 Code:Breaker 55 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 54 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 53 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 52 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 51 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 50 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 49 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 48 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 47 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 46 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 45 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 44 Red Sky Group 29.09.2013 Code:Breaker 43 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 42 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 41 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 40 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 39 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 38 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 37 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 36 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 35 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 34 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 33 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 32 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 31 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 30 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 29 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 28 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 27 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 26 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 25 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 24 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 23 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 22 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 21 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 20 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 19 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 18 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 17 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 16 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 15 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 14 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 13 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 12 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 11 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 10 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 9 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 8 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 7 Easycome.us 29.09.2013 Code:Breaker 6 truyentranhtuan.com 29.09.2013 Code:Breaker 5 truyentranhtuan.com 29.09.2013 Code:Breaker 4 truyentranhtuan.com 29.09.2013 Code:Breaker 3 truyentranhtuan.com 29.09.2013 Code:Breaker 2 truyentranhtuan.com 29.09.2013 Code:Breaker 1 truyentranhtuan.com 29.09.2013