Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Martial Arts .

Chương mới nhất: 41 - Đang tiến hànhCold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt:

Sowol, đệ tử Võ Đang phái, giấu trong mình những kỹ năng võ thuật vô song nhưng lại sống như một kẻ lười nhác, trong 1 lần dấn thân vào một cuộc hành trình đến Alliance Murim với đệ tử mới nhập môn của sowol, Soha,rất đập chai và nhân từ. Người huynh đệ đầu tiên, Jiseo, đang trên đường thực hiện nhiệm vụ chủ nhân giao cho

Nhưng họ lại bị Noak truy đuổi , người nghi ngờ Sowol là gián điệp hai mang của Demonic Cult. Trong khi cả ba giả mạo trái phiếu để thông qua thử thách của họ, bỗng một thảm họa rớt xuống thành murim hòa bình …Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 41 6.10.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 40 3.10.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 39 28.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 38 25.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 37 21.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 36 16.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 35 16.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 34 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 33 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 32 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 31 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 30 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 29 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 28 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 27 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 26 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 25 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 24 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 23 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 22 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 21 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 20 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 19 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 18 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 17 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 16 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 15 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 14 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 13 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 12 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 11 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 10 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 9 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 8 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 7 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 6 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 5 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 4 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 3 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 2 10.09.2017 Cold Moon Chronicles -Biên niên sử lãnh nguyệt 1 10.09.2017