Cơn lốc – Fight No Akatsuki

Tên khác: Basketball Fighter, Faito No Akatsuki, Akatsuki's Fight, Fighter Akatsuki, The Fight of Akatsuki

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , School Life , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 65 - Đang tiến hànhMột cậu bé tên là Higashino Akatsuki có niềm đam mê tuyệt vời với bóng rổ, mỗi khi cùng trái bóng cậu ta luôn nở một nụ cười thật dễ thương. Khi chuyển qua trường Takadori Ichuu, cậu đã gặp phải những khó khăn khi chơi môn bóng rổ “thật sự”. Cùng với người bạn thân Kido Kiyohoru, liệu cậu sẽ vượt qua hết những khó khăn đang chờ đón để tiếp tục mỉm cười trên sân nữa không?

 


Fight No Akatsuki manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cơn lốc - Fight No Akatsuki 65 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 64 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 63 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 62 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 61 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 60 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 59 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 58 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 57 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 56 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 55 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 54 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 53 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 52 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 51 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 50 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 49 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 48 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 47 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 46 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 45 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 44 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 43 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 42 [Speed] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 41 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 40 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 39 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 38 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 37 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 36 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 35 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 34 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 33 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 32 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 31 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 30 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 29 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 28 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 27 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 26 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 25 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 24 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 23 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 22 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 21 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 20 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 19 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 18 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 17 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 16 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 15 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 14 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 13 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 12 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 11 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 10 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 9 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 8 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 7 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 6 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 5 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 4 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 3 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 2 [S.We] Group 29.09.2013 Cơn lốc - Fight No Akatsuki 1 [S.We] Group 29.09.2013