Conde Koma

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Historical , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 121 - Đang tiến hànhNếu là người mê Manga võ thuật thì chắc chắn bạn đã biết đến cái tên”Shura no Mon” (Truyền nhân A Tu La) từng làm khuynh đảo cộng đồng Manga Việt Nam mấy năm trước. Hẳn bạn còn nhớ đối thủ cuối cùng của Tsukumo (Kokono) là một võ sĩ Nhu thuật người Brazil mang họ Gracie? Và sau trận đấu nảy lửa ấy, Tsukumo quyết định đi tìm Conde Koma, ông tổ của phái Nhu thuật Brasil này. Vậy Conde Koma là ai mà lại khiến truyền nhân của quỷ A Tu La phải săn lùng? Bộ truyện này sẽ kể cho bạn mọi huyền thoại về Conde Koma…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Conde Koma 121 21.09.2016 Conde Koma 120 21.09.2016 Conde Koma 119 21.09.2016 Conde Koma 118 vagabondmanga.com 24.11.2014 Conde Koma 117 vagabondmanga.com 24.11.2014 Conde Koma 116 vagabondmanga.com 3.11.2014 Conde Koma 115 vagabondmanga.com 28.10.2014 Conde Koma 114 vagabondmanga.com 13.10.2014 Conde Koma 113 vagabondmanga.com 1.09.2014 Conde Koma 112 vagabondmanga.com 6.08.2014 Conde Koma 111 vagabondmanga.com 17.07.2014 Conde Koma 110 vagabondmanga.com 11.07.2014 Conde Koma 110 vagabondmanga.com 17.07.2014 Conde Koma 109 vagabondmanga.com 11.07.2014 Conde Koma 108 vagabondmanga.blogspot.com 8.01.2014 Conde Koma 107 vagabondmanga.blogspot.com 4.01.2014 Conde Koma 106 vagabondmanga.blogspot.com 1.01.2014 Conde Koma 105 vagabondmanga.blogspot.com 28.12.2013 Conde Koma 104 vagabondmanga.blogspot.com 25.12.2013 Conde Koma 103 vagabondmanga.blogspot.com 22.12.2013 Conde Koma 102 vagabondmanga.blogspot.com 5.12.2013 Conde Koma 101 vagabondmanga.blogspot.com 14.11.2013 Conde Koma 100 vagabondmanga.blogspot.com 11.11.2013 Conde Koma 99 vagabondmanga.blogspot.com 6.11.2013 Conde Koma 98 vagabondmanga.blogspot.com 18.10.2013 Conde Koma 97 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 96 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 95 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 94 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 93 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 92 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 91 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 90 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 89 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 88 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 87 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 86 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 85 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 84 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 83 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 82 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 81 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 80 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 79 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 78 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 77 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 76 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 75 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 74 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 73 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 72 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 71 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 70 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 69 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 68 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 67 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 66 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 65 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 64 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 63 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 62 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 61 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 60 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 59 vagabondmanga.blogspot.com 29.09.2013 Conde Koma 58 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 57 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 56 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 55 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 54 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 53 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 52 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 51 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 50 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 49 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 48 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 47 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 46 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 45 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 44 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 43 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 42 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 41 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 40 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 39 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 38 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 37 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 36 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 35 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 34 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 33 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 32 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 31 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 30 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 29 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 28 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 27 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 26 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 25 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 24 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 23 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 22 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 21 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 20 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 19 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 18 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 17 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 16 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 15 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 14 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 13 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 12 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 11 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 10 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 9 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 8 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 7 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 6 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 5 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 4 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 3 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 2 hamtruyen.com 29.09.2013 Conde Koma 1 hamtruyen.com 29.09.2013