Coppelion

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Sci-fi , Seinen .

Chương mới nhất: 68 - Đang tiến hànhBối cảnh của Coppelion xảy ra vào năm 2016, khi một cuộc khủng hoảng của một nhà máy điện hạt nhân tạo ra một thảm họa lớn ở Tokyo. 20 năm sau, thành phố đã trở thành một thị trấn ma do mức độ cao của bức xạ. Từ khu vực đó một tín hiệu cấp cứu nhận được. Các lực lượng Tự Quốc phòng gửi 3 cô gái từ các đơn vị Coppelion đặc biệt để tìm người sống sót. Nhưng tại sao họ lại không mặc bất kỳ thiết bị bảo vệ chống phóng xạ nào?


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Coppelion 68 Kinh Thần Bang 22.05.2014 Coppelion 67 Kinh Thần Bang 21.05.2014 Coppelion 66 Kinh Thần Bang 20.05.2014 Coppelion 65 Kinh Thần Bang 19.05.2014 Coppelion 64 Kinh Thần Bang 14.05.2014 Coppelion 63 Kinh Thần Bang 13.05.2014 Coppelion 62 Kinh Thần Bang 9.05.2014 Coppelion 61 Kinh Thần Bang 8.05.2014 Coppelion 60 Kinh Thần Bang 6.05.2014 Coppelion 59 Kinh Thần Bang 3.05.2014 Coppelion 58 Kinh Thần Bang 3.05.2014 Coppelion 57 Kinh Thần Bang 3.05.2014 Coppelion 56 Kinh Thần Bang 2.05.2014 Coppelion 55 Kinh Thần Bang 2.05.2014 Coppelion 54 Kinh Thần Bang 1.05.2014 Coppelion 53 Kinh Thần Bang 30.04.2014 Coppelion 52 Kinh Thần Bang 30.04.2014 Coppelion 51 Kinh Thần Bang 25.04.2014 Coppelion 50 Kinh Thần Bang 24.04.2014 Coppelion 49 Kinh Thần Bang 23.04.2014 Coppelion 48 Kinh Thần Bang 22.04.2014 Coppelion 47 Kinh Thần Bang 18.04.2014 Coppelion 46 Kinh Thần Bang 17.04.2014 Coppelion 45 Kinh Thần Bang 8.04.2014 Coppelion 44 Kinh Thần Bang 8.04.2014 Coppelion 43 Kinh Thần Bang 4.04.2014 Coppelion 42 Kinh Thần Bang 3.04.2014 Coppelion 41 Kinh Thần Bang 2.04.2014 Coppelion 40 Kinh Thần Bang 1.04.2014 Coppelion 39 Kinh Thần Bang 19.03.2014 Coppelion 38 Kinh Thần Bang 18.03.2014 Coppelion 37 Kinh Thần Bang 17.03.2014 Coppelion 35 Kinh Thần Bang 11.03.2014 Coppelion 34 Kinh Thần Bang 10.03.2014 Coppelion 33 Kinh Thần Bang 8.03.2014 Coppelion 32 Kinh Thần Bang 7.03.2014 Coppelion 31 Kinh Thần Bang 4.03.2014 Coppelion 30 Kinh Thần Bang 3.03.2014 Coppelion 29 Kinh Thần Bang 2.03.2014 Coppelion 28 Kinh Thần Bang 2.03.2014 Coppelion 27 Kinh Thần Bang 28.02.2014 Coppelion 26 Kinh Thần Bang 27.02.2014 Coppelion 25 Kinh Thần Bang 27.02.2014 Coppelion 24 Kinh Thần Bang 27.02.2014 Coppelion 23 Kinh Thần Bang 27.02.2014 Coppelion 22 Kinh Thần Bang 27.02.2014 Coppelion 21 Kinh Thần Bang 27.02.2014 Coppelion 20 Kinh Thần Bang 27.02.2014 Coppelion 19 Kinh Thần Bang 27.02.2014 Coppelion 18 Kinh Thần Bang 26.02.2014 Coppelion 17 Kinh Thần Bang 26.02.2014 Coppelion 16 Kinh Thần Bang 26.02.2014 Coppelion 15 Kinh Thần Bang 26.02.2014 Coppelion 14 Kinh Thần Bang 26.02.2014 Coppelion 13 Kinh Thần Bang 26.02.2014 Coppelion 12 Kinh Thần Bang 26.02.2014 Coppelion 11 Kinh Thần Bang 26.02.2014 Coppelion 10 Kinh Thần Bang 25.02.2014 Coppelion 9 Kinh Thần Bang 25.02.2014 Coppelion 8 Kinh Thần Bang 25.02.2014 Coppelion 7 Kinh Thần Bang 25.02.2014 Coppelion 6 Kinh Thần Bang 25.02.2014 Coppelion 5 Kinh Thần Bang 25.02.2014 Coppelion 4 Kinh Thần Bang 25.02.2014 Coppelion 3 Kinh Thần Bang 25.02.2014 Coppelion 2 Kinh Thần Bang 25.02.2014 Coppelion 1 Kinh Thần Bang 25.02.2014