Countrouble

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Harem , Romance , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 20.5 - Đang tiến hành3…2…1…0… Liệu tình yêu có được quyết định bởi một cái đồng hồ đếm ngược? Đó là trường hợp của Matsushiro Kouta một học sinh trung học bình thường như bao người.Cậu được một thiên thần trong lốt phù thủy đến giúp đỡ cho tình yêu của cậu bằng các pháp thuật kì lạ và từ đó các rắc rối dở khóc dở cười lần lượt tìm đến cậu mời mọi người đón xem.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Countrouble 36 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 35 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 34 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 33 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 32 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 31 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 30 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 29 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 28 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 27 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 26 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 25 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 24 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 23 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 22 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 21 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 20.5 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 20 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 19 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 18 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 17 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 16 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 15 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 14 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 13 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 12 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 11 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 10.5 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 10 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 9 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 8 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 7 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 6 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 5.5 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 5 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 4 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 3 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 2 Hayate_Ayasaki 30.09.2013 Countrouble 1 Hayate_Ayasaki 30.09.2013