Crash!

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Fantasy , Romance .

Chương mới nhất: 55 - Đang tiến hànhXấu tính, lạnh lùng, giản dị, dễ thương, hấp dẫn

Năm chàng trai với năm tính cách trái người nhau đã cùng tề tịu trong cùng một ban nhạc “Crash” bởi một người quản lí vô cùng “tuyệt vời”

Họ đã được tìm thấy trong “huyết mưa”?

Nếu các bạn có ý kiến muốn trao đổi, xin hãy vào nick: “suzufu_kazime.yahoo.com.vn” chúng ta cùng trao đổi nhé!

Suzu Fukazime xin nhắc các bạn, vì bản Eng lúc đầu dịch từ bản Trung Quốc còn từ chap 3 trở lên là dịch từ bản Nhật nên tên có một chút thay đổi, lưu ý nhé!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Crash! 75 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 74 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 73 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 72 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 71 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 70 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 69 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 68 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 67 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 66 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 65 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 64 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 63 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 62 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 61 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 60 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 59 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 58 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 57 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 56 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 55 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 54 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 53 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 52 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 51 alesibook.com 16.01.2015 Crash! 50 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 49 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 48 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 47 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 46 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 45 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 44 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 43 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 42 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 41 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 40 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 39 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 38 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 37 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 36 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 35 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 34 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 33 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 32 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 31 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 30 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 29 Best Friends Forever 14.01.2015 Crash! 28 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 27 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 26 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 25 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 24 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 23 alesibook.com 14.01.2015 Crash! 22 Best Friends Forever 14.01.2015 Crash! 21 Best Friends Forever 14.01.2015 Crash! 20 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 19 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 18 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 17 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 16 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 15 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 14 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 13 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 12 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 11 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 10 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 9 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 8 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 7 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 6 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 5 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 4 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 3 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 2 Best Friends Forever 13.01.2015 Crash! 1 Best Friends Forever 13.01.2015