Crazy for You

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 23 - Đang tiến hànhSachi học ở một trường nữ nên cô hầu như không có tí kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm. Trong buổi goukon đầu tiên của mình (buổi gặp mặt kết đôi giữa nam và nữ), Sachi đã gặp Yuki, 17 năm không có bạn trai cuối cùng đã chấm dứt và…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Crazy for You 23 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 22 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 21 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 20 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 19 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 18 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 17 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 16 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 15 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 14 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 13 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 12 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 11 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 10 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 9 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 8 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 7 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 6 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 5 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 4 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 3 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 2 HIPPY 30.09.2013 Crazy for You 1 HIPPY 30.09.2013