Cross Game

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Comedy , Romance , Slice of Life , Sports .

Chương mới nhất: 170 - Đang tiến hànhTruyện gồm 2 phần: phần 1 là toàn vol 1, nhân vật chính là cậu bé Koh Kitamura 8 tuổi con của một gia đình buôn bán các dụng cụ thể thao và cô bạn gái Wakaba Tsukihima sinh cùng ngày, rất thân thiết luôn xem Koh như bạn trai. Phần 1 kết thúc khi Wakaba bị tai nạn qua đời. Phần 2 bắt đầu từ Vol 2, là truyện về Koh 4 năm sau, khi Koh bắt đầu một cuộc sống mới mà không có Wakaba.Lên cấp 3, Koh tham gia vào đội bóng chày trường Seishu. Cậu gặp những người bạn mới, những đối thủ mới,và cả tình yêu mới với Aoba, em gái của Wakaba, rất yêu chị và ghét Koh nhưng có tính cánh rất giống Koh. Koh vẫn luôn luôn nhớ về Wakaba và quyết tâm làm một pitcher ném quả bóng nhanh 160 km/h trên sân Koushen như ước mơ của Wakaba khi còn sống

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cross Game 170 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 169 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 168 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 167 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 166 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 165 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 164 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 163 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 162 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 161 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 160 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 159 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 158 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 157 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 156 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 155 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 154 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 153 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 152 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 151 P-O-P Group 29.09.2013 Cross Game 150 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 149 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 148 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 147 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 146 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 145 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 144 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 143 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 142 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 141 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 140 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 139 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 138 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 137 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 136 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 135 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 134 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 133 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 132 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 131 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 130 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 129 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 128 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 127 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 126 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 125 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 124 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 123 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 122 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 121 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 120 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 119 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 118 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 117 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 116 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 115 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 114 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 113 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 112 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 111 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 110 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 109 vnsharing.net 29.09.2013 Cross Game 108 puckvn 29.09.2013 Cross Game 107 puckvn 29.09.2013 Cross Game 106 puckvn 29.09.2013 Cross Game 105 puckvn 29.09.2013 Cross Game 104 puckvn 29.09.2013 Cross Game 103 puckvn 29.09.2013 Cross Game 102 puckvn 29.09.2013 Cross Game 101 puckvn 29.09.2013 Cross Game 100 puckvn 29.09.2013 Cross Game 99 puckvn 29.09.2013 Cross Game 98 puckvn 29.09.2013 Cross Game 97 puckvn 29.09.2013 Cross Game 96 puckvn 29.09.2013 Cross Game 95 puckvn 29.09.2013 Cross Game 94 puckvn 29.09.2013 Cross Game 93 puckvn 29.09.2013 Cross Game 92 puckvn 29.09.2013 Cross Game 91 puckvn 29.09.2013 Cross Game 90 puckvn 29.09.2013 Cross Game 89 puckvn 29.09.2013 Cross Game 88 puckvn 29.09.2013 Cross Game 87 puckvn 29.09.2013 Cross Game 86 puckvn 29.09.2013 Cross Game 85 puckvn 29.09.2013 Cross Game 84 puckvn 29.09.2013 Cross Game 83 puckvn 29.09.2013 Cross Game 82 puckvn 29.09.2013 Cross Game 81 puckvn 29.09.2013 Cross Game 80 puckvn 29.09.2013 Cross Game 79 puckvn 29.09.2013 Cross Game 78 puckvn 29.09.2013 Cross Game 77 puckvn 29.09.2013 Cross Game 76 puckvn 29.09.2013 Cross Game 75 puckvn 29.09.2013 Cross Game 74 puckvn 29.09.2013 Cross Game 73 puckvn 29.09.2013 Cross Game 72 puckvn 29.09.2013 Cross Game 71 puckvn 29.09.2013 Cross Game 70 puckvn 29.09.2013 Cross Game 69 puckvn 29.09.2013 Cross Game 68 puckvn 29.09.2013 Cross Game 67 puckvn 29.09.2013 Cross Game 66 puckvn 29.09.2013 Cross Game 65 puckvn 29.09.2013 Cross Game 64 puckvn 29.09.2013 Cross Game 63 puckvn 29.09.2013 Cross Game 62 puckvn 29.09.2013 Cross Game 61 puckvn 29.09.2013 Cross Game 60 puckvn 29.09.2013 Cross Game 59 puckvn 29.09.2013 Cross Game 58 puckvn 29.09.2013 Cross Game 57 puckvn 29.09.2013 Cross Game 56 puckvn 29.09.2013 Cross Game 55 puckvn 29.09.2013 Cross Game 54 puckvn 29.09.2013 Cross Game 53 puckvn 29.09.2013 Cross Game 52 puckvn 29.09.2013 Cross Game 51 puckvn 29.09.2013 Cross Game 50 puckvn 29.09.2013 Cross Game 49 puckvn 29.09.2013 Cross Game 48 puckvn 29.09.2013 Cross Game 47 puckvn 29.09.2013 Cross Game 46 puckvn 29.09.2013 Cross Game 45 puckvn 29.09.2013 Cross Game 44 puckvn 29.09.2013 Cross Game 43 puckvn 29.09.2013 Cross Game 42 puckvn 29.09.2013 Cross Game 41 puckvn 29.09.2013 Cross Game 40 puckvn 29.09.2013 Cross Game 39 puckvn 29.09.2013 Cross Game 38 puckvn 29.09.2013 Cross Game 37 puckvn 29.09.2013 Cross Game 36 puckvn 29.09.2013 Cross Game 35 puckvn 29.09.2013 Cross Game 34 puckvn 29.09.2013 Cross Game 33 puckvn 29.09.2013 Cross Game 32 puckvn 29.09.2013 Cross Game 31 puckvn 29.09.2013 Cross Game 30 puckvn 29.09.2013 Cross Game 29 puckvn 29.09.2013 Cross Game 28 puckvn 29.09.2013 Cross Game 27 puckvn 29.09.2013 Cross Game 26 puckvn 29.09.2013 Cross Game 25 puckvn 29.09.2013 Cross Game 24 puckvn 29.09.2013 Cross Game 23 puckvn 29.09.2013 Cross Game 22 puckvn 29.09.2013 Cross Game 21 puckvn 29.09.2013 Cross Game 20 puckvn 29.09.2013 Cross Game 19 puckvn 29.09.2013 Cross Game 18 puckvn 29.09.2013 Cross Game 17 puckvn 29.09.2013 Cross Game 16 puckvn 29.09.2013 Cross Game 15 puckvn 29.09.2013 Cross Game 14 puckvn 29.09.2013 Cross Game 13 puckvn 29.09.2013 Cross Game 12 puckvn 29.09.2013 Cross Game 11 puckvn 29.09.2013 Cross Game 10 puckvn 29.09.2013 Cross Game 9 puckvn 29.09.2013 Cross Game 8 puckvn 29.09.2013 Cross Game 7 puckvn 29.09.2013 Cross Game 6 puckvn 29.09.2013 Cross Game 5 puckvn 29.09.2013 Cross Game 4 puckvn 29.09.2013 Cross Game 3 puckvn 29.09.2013 Cross Game 2 puckvn 29.09.2013 Cross Game 1 puckvn 29.09.2013