Cross Manage

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: - Đang tiến hànhTrong từ điển của Sakurai không hề có từ “Nỗ lực” và “Sợ thất bại”. Nhưng rồi một ngày, do vô tình vào nhầm phòng mà cậu nhìn thấy cô bạn cùng lớp Toyoguchi đang thay đồ. Và rồi đời cậu đã thay đổi từ đây! Đổi lại việc Toyoguchi giữ bí mật về vụ đó Sakurai phải làm quản lý cho CLB Lacrosse mà Toyoguchi lập ra. Ban đầu cậu chỉ làm vì tình thế ép buộc nhưng dần dần cậu lại bắt đầu yêu thích công việc này…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cross Manage 16.10.2016 Cross Manage 16.10.2016 Cross Manage 16.10.2016 Cross Manage 16.10.2016 Cross Manage 16.10.2016 Cross Manage 16.10.2016 Cross Manage 16.10.2016 Cross Manage 16.10.2016 Cross Manage 16.10.2016