Crows

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 85 - Đang tiến hànhBouya Harumichi là học sinh mới chuyển đến trường trung học Suruzan, một nơi mà chỉ có những học sinh tội phạm đình đám nhất, kinh khủng nhất học ở đấy. Do số lượng học sinh tội phạm rất đông, lại luôn mang điềm xui xẻo nên ai cũng ghét và ai cũng sợ chúng, và chúng cũng ghét người dân bình thường, nên ngôi trường còn được gọi là “Trường học Crows”. Harumichi mạnh như một cỗ máy chiến đấu điên cuồng nhưng anh ta lại rất vô trách nhiệm, làm sao để anh ta có thể “hòa nhập” vào cái môi trường đầy tội phạm ấy?

 


Crows manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Crows 85 Deathplace Team 30.09.2013 Crows 84 Deathplace Team 30.09.2013 Crows 83 Deathplace Team 30.09.2013 Crows 82 Deathplace Team 30.09.2013 Crows 81 Deathplace Team 30.09.2013 Crows 80 Deathplace Team 30.09.2013 Crows 79 MT 30.09.2013 Crows 78 MT 30.09.2013 Crows 77 MT 30.09.2013 Crows 76 MT 30.09.2013 Crows 75 MT 30.09.2013 Crows 74 MT 30.09.2013 Crows 73 MT 30.09.2013 Crows 72 Deathplace Team 30.09.2013 Crows 71 Deathplace Team 30.09.2013 Crows 70 MT 30.09.2013 Crows 69 MT 30.09.2013 Crows 68 MT 30.09.2013 Crows 67 MT 30.09.2013 Crows 66 MT 30.09.2013 Crows 65 MT 30.09.2013 Crows 64 MT 30.09.2013 Crows 63 MT 30.09.2013 Crows 62 MT 30.09.2013 Crows 61 MT 30.09.2013 Crows 60 MT 30.09.2013 Crows 59 MT 30.09.2013 Crows 58 MT 30.09.2013 Crows 57 MT 30.09.2013 Crows 56 MT 30.09.2013 Crows 55 MT&BB 30.09.2013 Crows 54 MT&BB 30.09.2013 Crows 53 MT&BB 30.09.2013 Crows 52 MT&BB 30.09.2013 Crows 51 MT&BB 30.09.2013 Crows 50 MT&BB 30.09.2013 Crows 49 MT&BB 30.09.2013 Crows 48 MT&BB 30.09.2013 Crows 47 MT&BB 30.09.2013 Crows 46 MT&BB 30.09.2013 Crows 45 MT&BB 30.09.2013 Crows 44 MT&BB 30.09.2013 Crows 43 MT&BB 30.09.2013 Crows 42 MT&BB 30.09.2013 Crows 41 MT&BB 30.09.2013 Crows 40 MT&BB 30.09.2013 Crows 39.2 MT&BB 30.09.2013 Crows 39.1 MT&BB 30.09.2013 Crows 38 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 37 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 36 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 35 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 34 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 33 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 32 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 31 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 30 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 29.2 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 29.1 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 28 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 27 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 26 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 25 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 24 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 23 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 22 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 21 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 20 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 19 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 18 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 17 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 16 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 15.2 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 15.1 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 14 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 13 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 12 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 11 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 10 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 9 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 8.2 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 8.1 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 7 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 6 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 5 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 4 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 3 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 2 GReeeeNVN 30.09.2013 Crows 1 GReeeeNVN 30.09.2013