Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance .

Chương mới nhất: 133 - Đang tiến hànhCô ấy là sát thủ cấp cao của trung tâm tuyển dụng sát thủ, ai ngờ bị chính Tiểu A Di của mình tính kế, ném cô ấy cho một tên nam nhân không quen biết, kết quả là “trúng xổ số” được một bé loli. Khi cô ấy tìm Tiểu A Di truy hỏi cha của con mình là ai thì Tiểu A Di bỗng được Iron Man tặng bàn chân hỏa tiễn bay mất tiêu…

Sáu năm sau, Bảo Bảo bỗng dưng một ngày đẹp trời bị người của Hắc Dạ đế quốc bắt đi. Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ còn cách cải trang thành nam nhân với thân phận là tài xế mai phục bên người đại ca của Hắc Dạ đế quốc làm gián điệp…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 133 21.06.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 132 14.06.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 131 7.06.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 130 31.05.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 129 24.05.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 128 18.05.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 127 10.05.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 126 3.05.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 124 19.04.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 123 12.04.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 122 12.04.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 121 12.04.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 120 12.04.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 119 16.03.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 118 12.04.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 117 2.03.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 116 2.03.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 115 15.02.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 114 15.02.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 113 5.02.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 112 1.02.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 111 29.01.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 110 25.01.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 109 22.01.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 108 22.01.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 107 22.01.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 106 11.01.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 105 8.01.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 104 4.01.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 103 2.01.2018 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 102 28.12.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 101 25.12.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 100 25.12.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 99 19.12.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 98 19.12.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 97 11.12.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 96 7.12.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 95 4.12.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 94 30.11.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 93 27.11.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 92 23.11.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 91 23.11.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 90 16.11.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 89 13.11.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 88 13.11.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 87 13.11.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 86 13.11.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 85 13.11.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 84 26.10.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 83 26.10.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 82 13.10.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 81 10.10.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 80 10.10.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 79 10.10.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 78 29.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 77 29.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 76 29.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 75 29.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 74 14.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 73 14.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 72 14.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 71 14.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 70 12.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 69 12.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 68 12.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 67 12.09.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 66 18.08.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 65 18.08.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 64 18.08.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 63 18.08.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 63 28.08.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 62 18.08.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 61 17.08.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 60 17.08.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 59 24.07.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 58 20.07.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 57 A3 Manga 17.07.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 56 A3 Manga 13.07.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 55 A3 Manga 10.07.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 54 A3 Manga 6.07.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 53 A3 Manga 3.07.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 52 A3 Manga 29.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 51 A3 Manga 26.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 50 22.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 49 22.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 48 22.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 47 22.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 46 8.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 45 8.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 44 8.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 43 8.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 42 8.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 41 8.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 40 8.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 39 8.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 38 8.06.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 37 A3 Manga 9.05.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 36 A3 Manga 5.05.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 35 A3 Manga 1.05.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 34 28.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 33 A3 Manga 25.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 32 A3 Manga 24.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 31 A3 Manga 18.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 30 A3 Manga 18.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 29 A3 Manga 18.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 28 A3 Manga 18.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 27 A3 Manga 18.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 26 A3 Manga 18.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 25 A3 Manga 18.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 24 A3 Manga 18.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 23 A3 Manga 18.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 22 A3 Manga 18.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 21 A3 Manga 2.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 20 A3 Manga 2.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 19 A3 Manga 2.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 18 A3 Manga 2.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 17 A3 Manga 2.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 16 A3 Manga 2.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 15 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 14 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 13 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 12 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 11 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 10 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 9 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 8 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 7 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 6 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 5 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 4 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 3 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 2 A3 Manga 1.04.2017 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ 1 A3 Manga 13.11.2016