Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket

Tên khác: コロッケ!; Croket; Korokke!

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen .

Chương mới nhất: 75 - Hoàn thànhVì muốn cứu người cha đã mất của mình sống lại mà Croket quyết định trở thành một Banker – nhà thu thập tiền cấm. Các Banker là những người đi chu du thiên hạ để gom góp những đồng tiền cấm, nếu có đầy két tiền thì họ sẽ có được một điều ước. Croket cũng như các Banker khác, lao vào cuộc săn lùng đầy hiểm nguy và gian khó để giành được điều ước cho mình. Tuy nhiên trong thế giới hỗn loạn ấy vẫn còn những người bạn tốt, luôn ủng hộ động viên cho Croket từ nơi xa, cuộc hành trình cũng vô cùng thú vị, hài hước và đầy màu sắc vui tươi qua con mắt của một chú nhóc.
Nhóm dịch: Silver Star GroupTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 75 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 74 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 73 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 72 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 71 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 70 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 69 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 68 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 67 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 66 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 65 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 64 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 63 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 62 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 61 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 60 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 59 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 58 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 57 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 56 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 55 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 54 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 53 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 52 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 51 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 50 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 49 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 48 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 47 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 46 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 45 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 44 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 43 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 42 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 41 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 40 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 39 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 38 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 37 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 36 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 35 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 34 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 33 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 32 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 31 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 30 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 29 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 28 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 27 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 26 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 25 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 24 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 23 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 22 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 21 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 20 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 19 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 18 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 17 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 16 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 15 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 14 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 13 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 12 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 11 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 10 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 9 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 8 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 7 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 6 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 5 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 4 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 3 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 2 30.05.2015 Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Croket 1 30.05.2015