Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 15 - Đang tiến hànhHôm nay, ta bắt đầu thoái ẩn. Nhưng ta nên làm cái gì bây giờ… Ta không tinh thông nghề gì, lại không có đầu óc làm buôn bán, cái giỏi nhất chỉ có mỗi việc đánh khắp thiên hạ vô địch thủ mà thôi. Thật buồn rầu à…