Cuồng Thần

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 64.2 - Đang tiến hànhCuồng Thần: Đây là thế giới của sự tranh giành giữa Nhân – Ma – Thú – Long Thần – Linh Tinh ….. Ở đây có những quân đoàn cự thú chiến sĩ Behemoth, có Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn bay lượn khắp bầu trời, có Đọa Lạc Thiên Sứ Quân Đoàn của ma tộc, còn có … Hắn! là kết quả bất đắc dĩ của ba chủng tộc Nhân – Ma – Thú, cũng mang trong mình tiềm chất cuồng chiến hiếm thấy trong thường dân … Hắn nhất định trọng chỉnh lại thế giới này …. đồng thời phải nghênh đón một con đường tình thuyệt thế nhưng lắm chông gai …. Hắn là LÔI QUAN HOÀITên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cuồng Thần 64.2 18.10.2018 Cuồng Thần 63.2 27.09.2018 Cuồng Thần 63 19.09.2018 Cuồng Thần 62.5 16.09.2018 Cuồng Thần 62 14.09.2018 Cuồng Thần 61 29.08.2018 Cuồng Thần 60.5 14.08.2018 Cuồng Thần 60 8.08.2018 Cuồng Thần 59.2 31.07.2018 Cuồng Thần 59 27.07.2018 Cuồng Thần 58.2 10.07.2018 Cuồng Thần 58 3.07.2018 Cuồng Thần 57.2 27.06.2018 Cuồng Thần 57 25.06.2018 Cuồng Thần 56.2 23.06.2018 Cuồng Thần 56 6.06.2018 Cuồng Thần 55.2 30.05.2018 Cuồng Thần 55 22.05.2018 Cuồng Thần 54.2 15.05.2018 Cuồng Thần 54 11.05.2018 Cuồng Thần 53.2 9.05.2018 Cuồng Thần 53 25.04.2018 Cuồng Thần 52.2 18.04.2018 Cuồng Thần 52 10.04.2018 Cuồng Thần 51.2 3.04.2018 Cuồng Thần 51 28.03.2018 Cuồng Thần 50.2 21.03.2018 Cuồng Thần 50 14.03.2018 Cuồng Thần 49.2 8.03.2018 Cuồng Thần 49 7.03.2018 Cuồng Thần 48.2 22.02.2018 Cuồng Thần 48 16.02.2018 Cuồng Thần 47 25.01.2018 Cuồng Thần 46.2 23.01.2018 Cuồng Thần 46 23.01.2018 Cuồng Thần 45.2 23.01.2018 Cuồng Thần 45 23.01.2018 Cuồng Thần 44.2 23.01.2018 Cuồng Thần 44 23.01.2018 Cuồng Thần 43.2 23.01.2018 Cuồng Thần 43 23.01.2018 Cuồng Thần 42.2 23.01.2018 Cuồng Thần 42 23.01.2018 Cuồng Thần 41.2 23.01.2018 Cuồng Thần 41 23.01.2018 Cuồng Thần 40.2 23.01.2018 Cuồng Thần 40 23.01.2018 Cuồng Thần 39.2 23.01.2018 Cuồng Thần 39 23.01.2018 Cuồng Thần 38.2 23.01.2018 Cuồng Thần 38 23.01.2018 Cuồng Thần 37.2 23.01.2018 Cuồng Thần 37 23.01.2018 Cuồng Thần 36 20.01.2018 Cuồng Thần 35.2 20.01.2018 Cuồng Thần 35 20.01.2018 Cuồng Thần 34.2 20.01.2018 Cuồng Thần 34 20.01.2018 Cuồng Thần 33.2 20.01.2018 Cuồng Thần 33 20.01.2018 Cuồng Thần 32.2 20.01.2018 Cuồng Thần 32 20.01.2018 Cuồng Thần 31.2 20.01.2018 Cuồng Thần 31 20.01.2018 Cuồng Thần 30.2 19.01.2018 Cuồng Thần 30 19.01.2018 Cuồng Thần 29.2 19.01.2018 Cuồng Thần 29 19.01.2018 Cuồng Thần 28.2 19.01.2018 Cuồng Thần 28 19.01.2018 Cuồng Thần 27.2 19.01.2018 Cuồng Thần 27 19.01.2018 Cuồng Thần 26 19.01.2018 Cuồng Thần 25 19.01.2018 Cuồng Thần 24.2 19.01.2018 Cuồng Thần 24 19.01.2018 Cuồng Thần 23 19.01.2018 Cuồng Thần 22 19.01.2018 Cuồng Thần 21.2 19.01.2018 Cuồng Thần 21 19.01.2018 Cuồng Thần 20.2 7.12.2017 Cuồng Thần 20 7.12.2017 Cuồng Thần 19.2 7.12.2017 Cuồng Thần 19 7.12.2017 Cuồng Thần 18.2 7.12.2017 Cuồng Thần 18 7.12.2017 Cuồng Thần 17.2 7.12.2017 Cuồng Thần 17 7.12.2017 Cuồng Thần 16.2 7.12.2017 Cuồng Thần 16 7.12.2017 Cuồng Thần 15.2 7.12.2017 Cuồng Thần 15 7.12.2017 Cuồng Thần 14 7.12.2017 Cuồng Thần 13 7.12.2017 Cuồng Thần 12 7.12.2017 Cuồng Thần 11 7.12.2017 Cuồng Thần 10 7.12.2017 Cuồng Thần 9 7.12.2017 Cuồng Thần 8 7.12.2017 Cuồng Thần 7 7.12.2017 Cuồng Thần 6 7.12.2017 Cuồng Thần 5 7.12.2017 Cuồng Thần 4 7.12.2017 Cuồng Thần 3 7.12.2017 Cuồng Thần 2 7.12.2017 Cuồng Thần 1 7.12.2017 Cuồng Thần 0 7.12.2017