Cửu Long Thành Trại II

Tên khác: City of Darkness II; City of Darkness 2

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 100 - Đang tiến hànhBộ thứ hai kể về năm người Trần Lạc Quân từ niên đại 80 đến 90, ngoài hoàn cảnh, thì mỗi người đều có sự thay đổi về địa vị và tính tình. Nếu như niên đại 80 là thời gian thanh xuân thực hiện mộng tưởng, thì những năm 90 đi đến hiện thực tàn khốc. Rất nhiều mộng tưởng của nhiều người bị niên đại này hủy diệt, chai sạn đấu chí. Bỗng chốc từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, kẻ bình thường khó mà hồi phục. Trong câu chuyện này, Trần Lạc Quân, Tín Nhất cũng như nhiều người Hong Kong khác, đều phải trải qua một trận mưa bão cực lớn! đối mặt với nghịch cảnh khó khăn, sẽ nát thây vạn mảnh hay bước lên tầng cao mới?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cửu Long Thành Trại II 100 comicvn.net 29.11.2013 Cửu Long Thành Trại II 99 comicvn.net 24.11.2013 Cửu Long Thành Trại II 98 comicvn.net 10.11.2013 Cửu Long Thành Trại II 97 comicvn.net 27.10.2013 Cửu Long Thành Trại II 96 comicvn.net 17.10.2013 Cửu Long Thành Trại II 95 comicvn.net 17.10.2013 Cửu Long Thành Trại II 94 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 93 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 92 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 91 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 90 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 89 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 88 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 87 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 86 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 85 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 84 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 83 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 82 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 81 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 80 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 79 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 78 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 77 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 76 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 75 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 74 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 73 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 72 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 71 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 70 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 69 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 68 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 67 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 66 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 65 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 64 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 63 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 62 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 61 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 60 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 59 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 58 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 57 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 56 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 55 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 54 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 53 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 52 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 51 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 50 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 49 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 48 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 47 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 46 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 45 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 44 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 43 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 42 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 41 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 40 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 39 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 38 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 37 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 36 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 35 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 34 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 33 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 32 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 31 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 30 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 29 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 28 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 27 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 26 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 25 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 24 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 23 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 22 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 21 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 20 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 19 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 18 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 17 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 16 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 15 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 14 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 13 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 12 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 11 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 10 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 9 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 8 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 7 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 6 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 5 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 4 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 3 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 2 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại II 1 comicvn.net 27.09.2013