Cửu Long Thành Trại

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhCửu Long Thành Trại là nơi như thế nào? Nơi đây chính phủ nhà Thanh đã cho Anh Quốc thuê nửa, nửa chủ quyền vẫn thuộc thành trại. Nơi đây nơi không ai quản lý. Ví dụ: mở cửa hàng kinh doanh không cần giấy phép. Dư Nhi lấy bối cảnh này mà sáng tác “Cửu Long Thành Trại”. Tuy nhiên ngày nay mọi việc đã khác, nhưng vẫn còn vẻ bí ẩn tạo sự thu hút cho câu chuyện, từ thành trại nhỏ bé đã phát triển thành một thành phố nhỏ. Câu chuyện xoay quanh tình bạn và tình yêu diễn ra ở Cửu Long Thành. Cửu Bả Đao từng nói: “Đây là một đại tác, khi đọc thấy nhiệt huyết bốc lên tận đỉnh đầu!” Nụ Cười, nước mắt, tình yêu, nghĩa khí, trong thế giới bạo lực đã tạo nên khai hoa kết quả tạo thành một đại tác “Cửu Long Thành Trại”.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cửu Long Thành Trại 78 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 77 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 76 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 75 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 74 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 73 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 72 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 71 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 70 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 69 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 68 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 67 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 66 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 65 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 64 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 63 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 62 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 61 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 60 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 59 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 58 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 57 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 56 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 55 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 54 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 53 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 52 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 51 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 50 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 49 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 48 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 47 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 46 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 45 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 44 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 43 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 42 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 41 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 40 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 39 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 38 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 37 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 36 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 35 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 34 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 33 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 32 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 31 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 30 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 29 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 28 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 27 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 26 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 25 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 24 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 23 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 22 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 21 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 20 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 19 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 18 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 17 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 16 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 15 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 14 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 13 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 12 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 11 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 10 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 9 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 8 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 7 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 6 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 5 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 4 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 3 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 2 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 1 comicvn.net 27.09.2013