Cửu Long Thành Trại

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 32 - Đang tiến hànhCửu Long Thành Trại là nơi như thế nào? Nơi đây chính phủ nhà Thanh đã cho Anh Quốc thuê nửa, nửa chủ quyền vẫn thuộc thành trại. Nơi đây nơi không ai quản lý. Ví dụ: mở cửa hàng kinh doanh không cần giấy phép. Dư Nhi lấy bối cảnh này mà sáng tác “Cửu Long Thành Trại”. Tuy nhiên ngày nay mọi việc đã khác, nhưng vẫn còn vẻ bí ẩn tạo sự thu hút cho câu chuyện, từ thành trại nhỏ bé đã phát triển thành một thành phố nhỏ. Câu chuyện xoay quanh tình bạn và tình yêu diễn ra ở Cửu Long Thành. Cửu Bả Đao từng nói: “Đây là một đại tác, khi đọc thấy nhiệt huyết bốc lên tận đỉnh đầu!” Nụ Cười, nước mắt, tình yêu, nghĩa khí, trong thế giới bạo lực đã tạo nên khai hoa kết quả tạo thành một đại tác “Cửu Long Thành Trại”.

 


City of Darkness manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cửu Long Thành Trại 32 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 31 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 30 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 29 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 28 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 27 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 26 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 25 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 24 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 23 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 22 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 21 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 20 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 19 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 18 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 17 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 16 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 15 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 14 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 13 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 12 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 11 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 10 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 9 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 8 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 7 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 6 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 5 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 4 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 3 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 2 comicvn.net 27.09.2013 Cửu Long Thành Trại 1 comicvn.net 27.09.2013