Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhĐây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm.Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương.Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm.Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới …Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm …Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 58 16.01.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 57 9.01.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 56 5.01.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 54 27.12.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 53 12.12.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 52 5.12.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 51 28.11.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 50 21.11.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 49 15.11.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 48 7.11.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 47 26.10.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 46 12.10.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 45 27.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 44 22.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 43 13.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 42 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 41 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 40 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 39 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 38 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 37 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 36 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 35 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 34 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 33 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 32 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 31 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 30 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 29 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 28 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 27 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 26 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 25 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 24 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 23 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 22 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 21 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 20 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 19 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 18 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 17 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 16 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 15 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 14 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 13 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 12 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 11 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 10 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 9 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 8 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 7 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 6 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 5 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 4 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 3 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 2 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 1 12.09.2017