Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 246 - Đang tiến hànhĐây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm.Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương.Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm.Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới …Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm …Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 389 18.10.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 388 18.10.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 246 11.01.2021 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 245 11.01.2021 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 243 22.12.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 242 11.01.2021 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 241 9.12.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 240 9.12.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 239 9.12.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 238 17.11.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 237 17.11.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 236 9.11.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 235 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 234 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 233 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 232 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 231 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 230 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 229 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 228 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 227 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 226 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 225 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 224 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 223 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 222 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 221 27.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 220 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 219 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 218 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 217 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 216 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 215 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 214 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 213 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 212 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 211 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 210 21.10.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 209 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 208 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 207 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 206 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 205 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 204 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 203 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 202 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 201 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 200 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 199 18.08.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 198 21.04.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 197 21.04.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 196 28.02.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 195 28.02.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 194 25.02.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 193 25.02.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 192 25.02.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 191 20.02.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 190 13.02.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 189 4.02.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 188 8.01.2020 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 187 23.12.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 186 28.11.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 184 3.11.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 183 28.10.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 182 21.10.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 182 21.10.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 180 19.09.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 179 17.09.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 178 7.09.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 177 5.09.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 176 3.09.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 168 22.08.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 167 21.08.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 166 18.08.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 165 16.08.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 164 14.08.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 163 12.08.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 162 8.06.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 161 6.06.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 159 1.05.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 158 16.04.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 157 12.04.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 157 12.04.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 155 6.04.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 154 23.03.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 153 21.03.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 152 7.03.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 152 7.03.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 151 5.03.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 150 27.02.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 149 24.02.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 148 3.02.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 146 22.01.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 145 20.01.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 144 18.01.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 143 16.01.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 142 14.01.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 141 12.01.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 140 10.01.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 139 8.01.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 138 6.01.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 137 4.01.2019 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 136 29.12.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 135 27.12.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 134 15.12.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 133 14.12.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 132 14.12.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 131 12.12.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 130 11.12.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 129 10.12.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 128 28.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 1126 24.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 125 23.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 123 20.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 122 19.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 121 18.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 120 13.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 119 12.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 117 truyentranhtuan.com 10.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 116 9.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 115 8.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 114 7.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 113 6.11.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 112 18.10.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 112 18.10.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 111 18.10.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 110 14.10.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 109 13.10.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 108 4.10.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 107 12.09.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 106 8.09.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 105 8.09.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 103 5.09.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 102 4.09.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 100 2.09.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 99 1.09.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 98 30.07.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 97 23.07.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 96 12.07.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 95 12.07.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 94 18.06.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 93 14.06.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 92 11.06.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 91 8.06.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 90 5.06.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 89 31.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 88 28.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 87 27.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 86 26.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 85 23.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 85 23.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 84 20.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 82 17.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 81 9.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 80 7.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 79 3.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 78 24.04.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 77 17.04.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 76 10.04.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 75 4.04.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 74 27.03.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 74 27.03.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 73 20.03.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 71 8.03.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 69 4.03.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 69 5.03.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 68 27.02.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 67 23.02.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 65 18.02.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 65 18.02.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 64 15.02.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 63 11.02.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 62 9.02.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 61 6.02.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 60 30.01.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 59 23.01.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 58 16.01.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 57 9.01.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 56 5.01.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 54 27.12.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 53 12.12.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 52 5.12.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 51 28.11.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 50 21.11.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 49 15.11.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 48 7.11.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 47 26.10.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 46 12.10.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 45 27.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 44 22.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 43 13.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 42 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 41 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 40 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 40 7.05.2018 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 39 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 38 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 37 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 36 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 35 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 34 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 33 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 32 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 31 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 30 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 29 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 28 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 27 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 26 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 25 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 24 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 23 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 22 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 21 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 20 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 19 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 18 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 17 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 16 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 15 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 14 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 13 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 12 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 11 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 10 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 9 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 8 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 7 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 6 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 5 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 4 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 3 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 2 12.09.2017 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 1 12.09.2017