D-Frag!

Tên khác: D-Fragments; Day Flag; D-Fragu!

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Slice of Life .

Chương mới nhất: 100 - Đang tiến hànhKazama Kenji – một yankee khét tiếng trong trường bị 4 cô nàng “cưỡng bức” vô một CLB hơi bị bất thường, trong một cái trường toàn người dị thường xen lẫn phi thường, những mẩu chuyện giản dị pha lẫnn hài hước khiến bạn phải thốt lên rằng “Cái quái gì đang diễn ra thế này?” Và câu chuyện có diễn biến bất thường độc nhất vô nhị bắt đầu……………………………………


D-Frag! manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng D-Frag! 100 27.11.2018 D-Frag! 99 27.11.2018 D-Frag! 98 28.10.2018 D-Frag! 97 8.10.2018 D-Frag! 96 29.09.2018 D-Frag! 93 21.08.2018 D-Frag! 91 9.08.2018 D-Frag! 90 6.10.2017 D-Frag! 89 27.09.2017 D-Frag! 88 12.09.2017 D-Frag! 87 4.08.2017 D-Frag! 86 15.07.2017 D-Frag! 85 3.07.2017 D-Frag! 84 28.06.2017 D-Frag! 76 Kamikaze 20.02.2016 D-Frag! 75 Kamikaze 20.02.2016 D-Frag! 74 Kamikaze 28.08.2015 D-Frag! 73 Kamikaze 25.07.2015 D-Frag! 72 Kamikaze 9.07.2015 D-Frag! 71 Kamikaze 2.07.2015 D-Frag! 70 Kamikaze 22.06.2015 D-Frag! 69 Kamikaze 20.06.2015 D-Frag! 68 Kamikaze 20.06.2015 D-Frag! 67 Kamikaze 1.03.2015 D-Frag! 66 Kamikaze 24.02.2015 D-Frag! 65 Kamikaze 22.02.2015 D-Frag! 64 Kamikaze 10.09.2014 D-Frag! 63 Kamikaze 3.09.2014 D-Frag! 62 Kamikaze 26.08.2014 D-Frag! 61 Kamikaze 24.08.2014 D-Frag! 60 Kamikaze 9.08.2014 D-Frag! 59 Kamikaze 13.07.2014 D-Frag! 58 Kamikaze 11.07.2014 D-Frag! 58 Kamikaze 11.07.2014 D-Frag! 57 Kamikaze 24.04.2014 D-Frag! 57 8.10.2018 D-Frag! 56 Kamikaze 18.03.2014 D-Frag! 55 Kamikaze 9.03.2014 D-Frag! 54 Kamikaze 3.02.2014 D-Frag! 53 Kamikaze 20.01.2014 D-Frag! 52 Kamikaze 21.12.2013 D-Frag! 51 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 50 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 49 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 48 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 47 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 46 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 45 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 44 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 43 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 42 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 41 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 40 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 39 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 38 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 37 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 36 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 35 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 34 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 33 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 32 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 31 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 30 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 29 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 28 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 27 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 26 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 25 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 24 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 23 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 22 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 21 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 20 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 19 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 18 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 17 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 16 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 15 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 14 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 13 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 12 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 11 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 10 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 9 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 8 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 7 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 6 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 5 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 4 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 3 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 2 Kamikaze 30.09.2013 D-Frag! 1 Kamikaze 30.09.2013