D.Gray-man

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 144 - Đang tiến hànhAkuma là những con quái vật được sinh ra từ những linh hồn chết chóc bị gọi tới thế giới của con người bởi Bá Tước Hoàng Kim, kẻ nuôi dã tâm phá hủy thế giới. Cậu thiếu niên Allen Walker từ nhỏ đã phải chịu một lời nguyền khiến cậu phải mang thứ vũ khí chống Akuma có hình dạng một chữ thập ở chính giữa bên tay trái của mình cùng một con mắt có thể nhìn thấy hình dạng thật sự của Akuma. Cậu cũng là một trong số ít người có mang trong mình “Innocence”, một loại vật chất cho cậu khả năng tiêu diệt Akuma và chiến đấu chống lại Bá Tước Hoàng Kim. Với những sức mạnh này, cậu đã gia nhập tổ chức Giáo Hội Đen với tư cách của một pháp sư, và cùng với những pháp sư khác ngăn chặn tham vọng tiêu diệt loài người của Bá Tước Hoàng Kim.


D.Gray-man manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng D.Gray-man 222 15.04.2016 D.Gray-man 221 26.01.2016 D.Gray-man 220 23.10.2015 D.Gray-man 219 19.07.2015 D.Gray-man 218 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 217 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 216 [VNS]D.Gray-man FC 30.09.2013 D.Gray-man 215 [VNS]D.Gray-man FC 30.09.2013 D.Gray-man 214 [VNS]D.Gray-man FC 30.09.2013 D.Gray-man 213 [VNS]D.Gray-man FC 30.09.2013 D.Gray-man 212 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 211 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 210 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 209 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 208 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 207 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 206 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 205 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 204 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 203 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 202 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 201 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 200 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 199 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 198 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 197 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 196 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 195 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 194 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 193 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 192 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 191 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 190 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 189 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 188 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 187 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 186 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 185 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 184 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 183 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 182 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 181 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 180 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 179 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 178 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 177 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 176 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 175 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 174 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 173 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 172 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 171 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 170 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 169 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 168 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 167 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 166 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 165 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 164 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 163 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 162 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 161 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 160 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 159 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 158 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 157 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 156 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 155 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 154 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 153 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 152 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 151 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 150 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 149 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 148 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 147 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 146 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 145 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 28.04.2016 D.Gray-man 61 26.04.2016 D.Gray-man 60 26.04.2016 D.Gray-man 59 26.04.2016 D.Gray-man 58 26.04.2016 D.Gray-man 57 26.04.2016 D.Gray-man 56 26.04.2016 D.Gray-man 55 26.04.2016 D.Gray-man 54 26.04.2016 D.Gray-man 53 26.04.2016 D.Gray-man 52 26.04.2016 D.Gray-man 51 26.04.2016 D.Gray-man 50 26.04.2016 D.Gray-man 49 26.04.2016 D.Gray-man 48 26.04.2016 D.Gray-man 47 26.04.2016 D.Gray-man 46 26.04.2016 D.Gray-man 45 26.04.2016 D.Gray-man 44 26.04.2016 D.Gray-man 43 26.04.2016 D.Gray-man 42 26.04.2016 D.Gray-man 41 26.04.2016 D.Gray-man 40 26.04.2016 D.Gray-man 39 26.04.2016 D.Gray-man 38 26.04.2016 D.Gray-man 37 26.04.2016 D.Gray-man 36 26.04.2016 D.Gray-man 35 26.04.2016 D.Gray-man 34 26.04.2016 D.Gray-man 33 26.04.2016 D.Gray-man 32 26.04.2016 D.Gray-man 31 26.04.2016 D.Gray-man 30 26.04.2016 D.Gray-man 29 26.04.2016 D.Gray-man 28 26.04.2016 D.Gray-man 27 26.04.2016 D.Gray-man 26 26.04.2016 D.Gray-man 25 26.04.2016 D.Gray-man 24 26.04.2016 D.Gray-man 23 26.04.2016 D.Gray-man 22 26.04.2016 D.Gray-man 21 26.04.2016 D.Gray-man 20 26.04.2016 D.Gray-man 19 26.04.2016 D.Gray-man 18 26.04.2016 D.Gray-man 17 26.04.2016 D.Gray-man 16 26.04.2016 D.Gray-man 15 26.04.2016 D.Gray-man 14 26.04.2016 D.Gray-man 13 26.04.2016 D.Gray-man 12 26.04.2016 D.Gray-man 11 26.04.2016 D.Gray-man 10 26.04.2016 D.Gray-man 9 26.04.2016 D.Gray-man 8 26.04.2016 D.Gray-man 7 26.04.2016 D.Gray-man 6 26.04.2016 D.Gray-man 5 26.04.2016 D.Gray-man 4 26.04.2016 D.Gray-man 3 26.04.2016 D.Gray-man 2 26.04.2016 D.Gray-man 1 26.04.2016