D.Gray-man

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 218 - Đang tiến hànhAkuma là những con quái vật được sinh ra từ những linh hồn chết chóc bị gọi tới thế giới của con người bởi Bá Tước Hoàng Kim, kẻ nuôi dã tâm phá hủy thế giới. Cậu thiếu niên Allen Walker từ nhỏ đã phải chịu một lời nguyền khiến cậu phải mang thứ vũ khí chống Akuma có hình dạng một chữ thập ở chính giữa bên tay trái của mình cùng một con mắt có thể nhìn thấy hình dạng thật sự của Akuma. Cậu cũng là một trong số ít người có mang trong mình “Innocence”, một loại vật chất cho cậu khả năng tiêu diệt Akuma và chiến đấu chống lại Bá Tước Hoàng Kim. Với những sức mạnh này, cậu đã gia nhập tổ chức Giáo Hội Đen với tư cách của một pháp sư, và cùng với những pháp sư khác ngăn chặn tham vọng tiêu diệt loài người của Bá Tước Hoàng Kim.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng D.Gray-man 218 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 217 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 216 [VNS]D.Gray-man FC 30.09.2013 D.Gray-man 215 [VNS]D.Gray-man FC 30.09.2013 D.Gray-man 214 [VNS]D.Gray-man FC 30.09.2013 D.Gray-man 213 [VNS]D.Gray-man FC 30.09.2013 D.Gray-man 212 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 211 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 210 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 209 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 208 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 207 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 206 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 205 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 204 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 203 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 202 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 201 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 200 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 199 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 198 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 197 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 196 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 195 alo8.com 30.09.2013 D.Gray-man 194 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 193 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 192 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 191 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 190 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 189 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 188 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 187 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 186 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 185 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 184 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 183 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 182 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 181 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 180 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 179 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 178 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 177 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 176 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 175 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 174 MTO 30.09.2013 D.Gray-man 173 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 172 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 171 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 170 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 169 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 168 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 167 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 166 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 165 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 164 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 163 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 162 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 161 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 160 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 159 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 158 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 157 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 156 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 155 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 154 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 153 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 152 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 151 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 150 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 149 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 148 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 147 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 146 truyentranhtuan.com 30.09.2013 D.Gray-man 145 truyentranhtuan.com 30.09.2013