Dạ Du Thần

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Manhua .

Chương mới nhất: 40 - Đang tiến hànhtruyện kể về một ẻm yêu quái uống máu ở rừng trúc, một anh săn linh, và quá trình anh dẫn độ hóa kiếp cho con yêu linh bách thế ngàn tuổi này.
Nguồn : truyentranh8.comTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dạ Du Thần 40 13.07.2016 Dạ Du Thần 39 12.07.2016 Dạ Du Thần 38 11.07.2016 Dạ Du Thần 37 10.07.2016 Dạ Du Thần 36 9.07.2016 Dạ Du Thần 35 8.07.2016 Dạ Du Thần 34 7.07.2016 Dạ Du Thần 33 7.07.2016 Dạ Du Thần 32 hamtruyen.com 5.07.2016 Dạ Du Thần 31 4.07.2016 Dạ Du Thần 30 3.07.2016 Dạ Du Thần 29 3.07.2016 Dạ Du Thần 28 3.07.2016 Dạ Du Thần 27 3.07.2016 Dạ Du Thần 26 3.07.2016 Dạ Du Thần 25 3.07.2016 Dạ Du Thần 24 28.06.2016 Dạ Du Thần 23 28.06.2016 Dạ Du Thần 22 28.06.2016 Dạ Du Thần 21 28.06.2016 Dạ Du Thần 20 28.06.2016 Dạ Du Thần 19 28.06.2016 Dạ Du Thần 18 28.06.2016 Dạ Du Thần 17 27.06.2016 Dạ Du Thần 16 27.06.2016 Dạ Du Thần 15 27.06.2016 Dạ Du Thần 14 27.06.2016 Dạ Du Thần 13 27.06.2016 Dạ Du Thần 12 27.06.2016 Dạ Du Thần 11 27.06.2016 Dạ Du Thần 10 27.06.2016 Dạ Du Thần 9 27.06.2016 Dạ Du Thần 8 27.06.2016 Dạ Du Thần 7 27.06.2016 Dạ Du Thần 6 27.06.2016 Dạ Du Thần 5 27.06.2016 Dạ Du Thần 4 27.06.2016 Dạ Du Thần 3 27.06.2016 Dạ Du Thần 2 27.06.2016 Dạ Du Thần 1 27.06.2016