Đại chúa tể

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Manhua , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 102 - Đang tiến hànhĐại thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng tập trung, một vị từ tương lai Hạ vị diện đích Thiên chi Chí tôn, tại đây Vô Tận Thế Giới, diễn lại làm cho người hướng tới Truyền Kỳ, truy cầu lấy cái kia chúa tể chi lộ.Vô tận hỏa vực, Viêm Đế chấp chưởng, Vạn Hỏa đốt Thương Khung.Võ Cảnh ở trong, Vũ tổ chi uy, chấn nhiếp Càn Khôn.Tây Thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.Bắc Hoang chi khâu, Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ trấn Thiên địa.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đại chúa tể 102 12.11.2018 Đại chúa tể 101 28.10.2018 Đại chúa tể 100 16.10.2018 Đại chúa tể 98 13.09.2018 Đại chúa tể 97 30.08.2018 Đại chúa tể 96 24.08.2018 Đại chúa tể 95 22.08.2018 Đại chúa tể 91.5 17.08.2018 Đại chúa tể 91 16.08.2018 Đại chúa tể 87 11.08.2018 Đại chúa tể 86.5 9.08.2018 Đại chúa tể 86 9.08.2018 Đại chúa tể 85 3.08.2018 Đại chúa tể 84 1.08.2018 Đại chúa tể 83 29.07.2018 Đại chúa tể 82 26.07.2018 Đại chúa tể 78 16.07.2018 Đại chúa tể 77 15.07.2018 Đại chúa tể 76 13.07.2018 Đại chúa tể 75 9.07.2018 Đại chúa tể 74 9.07.2018 Đại chúa tể 73 9.07.2018 Đại chúa tể 72 4.08.2017 Đại chúa tể 71 1.08.2017 Đại chúa tể 70 27.05.2017 Đại chúa tể 69 hamtruyen.com 13.05.2017 Đại chúa tể 68 hamtruyen.com 26.04.2017 Đại chúa tể 67 hamtruyen.com 13.04.2017 Đại chúa tể 66 hamtruyen.com 28.03.2017 Đại chúa tể 65 hamtruyen.com 13.03.2017 Đại chúa tể 64 hamtruyen.com 28.02.2017 Đại chúa tể 63 hamtruyen.com 11.02.2017 Đại chúa tể 62 hamtruyen.com 6.01.2017 Đại chúa tể 61 27.12.2016 Đại chúa tể 60 9.12.2016 Đại chúa tể 59 25.11.2016 Đại chúa tể 58 12.11.2016 Đại chúa tể 57 3.11.2016 Đại chúa tể 56 16.10.2016 Đại chúa tể 55 hamtruyen.com 29.09.2016 Đại chúa tể 54 hamtruyen.com 8.09.2016 Đại chúa tể 53 21.08.2016 Đại chúa tể 52 hamtruyen.com 31.07.2016 Đại chúa tể 51 hamtruyen.com 31.07.2016 Đại chúa tể 50 hamtruyen.com 5.07.2016 Đại chúa tể 49 hamtruyen.com 24.06.2016 Đại chúa tể 47 hamtruyen.com 15.06.2016 Đại chúa tể 46 hamtruyen.com 15.06.2016 Đại chúa tể 45 hamtruyen.com 15.06.2016 Đại chúa tể 44 hamtruyen.com 7.05.2016 Đại chúa tể 43 hamtruyen.com 7.05.2016 Đại chúa tể 42 hamtruyen.com 7.05.2016 Đại chúa tể 41 hamtruyen.com 7.05.2016 Đại chúa tể 40 hamtruyen.com 5.03.2016 Đại chúa tể 39 hamtruyen.com 28.01.2016 Đại chúa tể 38 hamtruyen.com 18.01.2016 Đại chúa tể 37 hamtruyen.com 25.12.2015 Đại chúa tể 36 hamtruyen.com 15.12.2015 Đại chúa tể 35 hamtruyen.com 15.12.2015 Đại chúa tể 34 15.11.2015 Đại chúa tể 33 26.10.2015 Đại chúa tể 32 hamtruyen.com 17.10.2015 Đại chúa tể 31 hamtruyen.com 28.09.2015 Đại chúa tể 30 hamtruyen.com 28.09.2015 Đại chúa tể 29 25.08.2015 Đại chúa tể 28 hamtruyen.com 16.08.2015 Đại chúa tể 27 hamtruyen.com 25.07.2015 Đại chúa tể 26.2 18.07.2015 Đại chúa tể 26 20.06.2015 Đại chúa tể 25 hamtruyen.com 11.06.2015 Đại chúa tể 24 hamtruyen.com 4.06.2015 Đại chúa tể 23 hamtruyen.com 4.06.2015 Đại chúa tể 22 hamtruyen.com 4.06.2015 Đại chúa tể 21 hamtruyen.com 4.06.2015 Đại chúa tể 20 hamtruyen.com 28.03.2015 Đại chúa tể 19 hamtruyen.com 31.01.2015 Đại chúa tể 18 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 17 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 16 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 15 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 14 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 13 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 12 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 11 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 10 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 9 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 8 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 7 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 6 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 5 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 4 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 3 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 2 hamtruyen.com 15.01.2015 Đại chúa tể 1 hamtruyen.com 15.01.2015