Đại Đường Song Long Truyện

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Historical , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 252 - Đang tiến hànhĐại Đường Song Long Truyện lấy bối cảnh vào đời nhà Tùy. Tùy Dạng Đế hoan dâm vô độ khiến khắp nơi bá tánh lầm than, khổ không kễ xiết, thiên hạ lọan lạc. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng – 2 thanh niên mồ côi từ nhỏ vô tình có đuợc bí kíp Truờng Sinh Quyết. Họ sau khi luyện thành, đã thành cao thủ võ lâm và 1 lòng cứu bá tánh khỏi cảnh đói khổ này. Đại Đường Song Long Truyện là bộ truyện tranh được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng cùng tên của tác giả Hoàng Dịch. Truyện dựa trên rất nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử có thật thời kỳ Trung Quốc phân tranh, thiên hạ đại loạn kể từ sau khi Tùy Dạng Đế bị lật đổ, cho tới khi nhà Đường thống nhất Trung Quốc, chấm dứt cảnh chiến loạn. Hai nhân vật chính của Đại Đường Song Long Truyện là hai nhân vật hư cấu nhưng đã được lồng ghép vô cùng khéo léo vào từng hoàn cảnh đặc thù trong lịch sử Trung Hoa cổ xưa càng khiến tăng thêm nét hấp dẫn nửa thực nửa hư của truyện.

Tóm tắt Đại Đường Song Long Truyện chương mới nhất:

Đại Đường Song Long Truyện chương 252 – Khấu Trọng và Tử Lăng quyết đấu Tất Huyền. Số phận các nhân vật trong Đại Đường Song Long Truyện về sau này.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đại Đường Song Long Truyện 252 hamtruyen.com 1.12.2013 Đại Đường Song Long Truyện 251 hamtruyen.com 30.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 250 hamtruyen.com 29.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 249 hamtruyen.com 25.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 248 hamtruyen.com 24.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 247 hamtruyen.com 24.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 246 hamtruyen.com 23.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 244 hamtruyen.com 21.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 243 hamtruyen.com 16.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 242 hamtruyen.com 13.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 241 hamtruyen.com 10.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 240 hamtruyen.com 7.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 239 hamtruyen.com 6.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 238 hamtruyen.com 1.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 237 hamtruyen.com 1.11.2013 Đại Đường Song Long Truyện 236 hamtruyen.com 27.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 235 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 234 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 233 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 232 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 231 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 230 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 229 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 228 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 227 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 226 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 225 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 224 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 223 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 222 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 221 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 220 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 219 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 218 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 217 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 216 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 215 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 214 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 213 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 212 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 211 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 210 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 209 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 208 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 207 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 206 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 205 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 204 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 203 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 202 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 201 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 200 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 199 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 198 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 197 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 196 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 195 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 194 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 193 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 192 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 191 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 190 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 189 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 188 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 187 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 186 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 185 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 184 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 183 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 182 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 181 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 180 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 179 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 178 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 177 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 176 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 175 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 174 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 173 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 172 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 171 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 170 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 169 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 168 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 167 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 166 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 165 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 164 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 163 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 162 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 161 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 160 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 159 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 158 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 157 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 156 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 155 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 154 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 153 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 152 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 151 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 150 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 149 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 148 hamtruyen.com 17.10.2013 Đại Đường Song Long Truyện 147 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 146 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 145 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 144 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 143 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 142 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 141 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 140 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 139 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 138 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 137 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 136 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 135 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 134 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 133 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 132 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 131 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 130 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 129 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 128 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 127 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 126 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 125 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 124 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 123 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 122 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 121 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 120 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 119 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 118 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 117 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 116 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 115 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 114 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 113 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 112 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 111 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 110 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 109 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 108 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 107 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 106 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 105 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 104 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 103 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 102 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 101 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 100 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 99 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 98 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 97 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 96 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 95 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 94 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 93 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 92 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 91 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 90 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 89 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 88 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 87 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 86 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 85 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 84 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 83 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 82 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 81 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 80 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 79 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 78 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 77 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 76 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 75 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 74 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 73 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 72 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 71 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 70 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 69 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 68 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 67 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 66 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 65 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 64 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 63 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 62 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 61 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 60 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 59 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 58 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 57 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 56 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 55 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 54 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 53 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 52 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 51 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 50 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 49 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 48 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 47 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 46 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 45 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 44 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 43 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 42 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 41 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 40 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 39 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 38 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 37 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 36 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 35 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 34 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 33 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 32 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 31 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 30 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 29 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 28 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 27 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 26 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 25 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 24 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 23 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 22 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 21 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 20 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 19 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 18 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 17 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 16 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 15 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 14 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 13 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 12 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 11 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 10 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 9 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 8 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 7 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 6 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 5 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 4 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 3 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 2 hamtruyen.com 4.02.2013 Đại Đường Song Long Truyện 1 hamtruyen.com 4.02.2013