Đại Đường Song Long Truyện

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Historical , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 252 - Đang tiến hànhĐại Đường Song Long Truyện lấy bối cảnh vào đời nhà Tùy. Tùy Dạng Đế hoan dâm vô độ khiến khắp nơi bá tánh lầm than, khổ không kễ xiết, thiên hạ lọan lạc. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng – 2 thanh niên mồ côi từ nhỏ vô tình có đuợc bí kíp Truờng Sinh Quyết. Họ sau khi luyện thành, đã thành cao thủ võ lâm và 1 lòng cứu bá tánh khỏi cảnh đói khổ này. Đại Đường Song Long Truyện là bộ truyện tranh được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng cùng tên của tác giả Hoàng Dịch. Truyện dựa trên rất nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử có thật thời kỳ Trung Quốc phân tranh, thiên hạ đại loạn kể từ sau khi Tùy Dạng Đế bị lật đổ, cho tới khi nhà Đường thống nhất Trung Quốc, chấm dứt cảnh chiến loạn. Hai nhân vật chính của Đại Đường Song Long Truyện là hai nhân vật hư cấu nhưng đã được lồng ghép vô cùng khéo léo vào từng hoàn cảnh đặc thù trong lịch sử Trung Hoa cổ xưa càng khiến tăng thêm nét hấp dẫn nửa thực nửa hư của truyện.

Tóm tắt Đại Đường Song Long Truyện chương mới nhất:

Đại Đường Song Long Truyện chương 252 – Khấu Trọng và Tử Lăng quyết đấu Tất Huyền. Số phận các nhân vật trong Đại Đường Song Long Truyện về sau này.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đại Đường Song Long Truyện 252 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 251 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 250 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 249 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 248 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 247 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 246 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 245 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 244 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 243 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 242 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 241 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 240 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 239 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 238 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 237 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 236 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 235 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 234 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 233 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 232 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 231 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 230 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 229 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 228 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 227 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 226 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 225 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 224 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 223 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 222 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 221 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 220 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 219 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 218 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 217 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 216 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 215 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 214 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 213 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 212 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 211 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 210 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 209 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 208 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 207 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 206 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 205 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 204 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 203 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 202 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 201 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 200 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 199 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 198 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 197 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 196 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 195 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 194 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 193 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 192 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 191 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 190 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 189 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 188 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 187 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 186 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 185 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 184 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 183 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 182 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 181 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 180 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 179 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 178 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 177 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 176 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 175 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 174 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 173 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 172 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 171 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 170 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 169 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 168 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 167 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 166 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 165 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 164 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 163 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 162 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 161 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 160 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 159 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 158 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 157 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 156 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 155 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 154 truyenhay24h.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 153 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 152 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 151 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 150 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 149 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 148 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 147 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 146 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 145 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 144 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 143 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 142 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 141 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 140 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 139 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 138 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 137 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 136 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 135 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 134 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 133 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 132 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 131 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 130 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 129 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 128 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 127 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 126 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 125 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 124 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 123 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 122 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 121 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 120 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 119 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 118 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 117 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 116 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 115 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 114 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 113 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 112 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 111 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 110 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 109 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 108 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 107 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 106 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 105 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 104 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 103 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 102 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 101 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 100 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 99 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 98 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 97 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 96 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 95 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 94 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 93 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 92 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 91 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 90 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 89 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 88 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 87 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 86 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 85 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 84 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 83 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 82 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 81 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 80 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 79 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 78 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 77 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 76 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 75 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 74 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 73 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 72 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 71 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 70 hamtruyen.com 22.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 69 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 68 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 67 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 66 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 65 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 64 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 63 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 62 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 61 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 60 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 59 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 58 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 57 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 56 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 55 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 54 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 53 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 52 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 51 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 50 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 49 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 48 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 47 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 46 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 45 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 44 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 43 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 42 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 41 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 40 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 39 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 38 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 37 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 36 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 35 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 34 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 33 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 32 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 31 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 30 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 29 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 28 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 27 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 26 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 25 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 24 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 23 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 22 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 21 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 20 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 19 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 18 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 17 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 16 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 15 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 14 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 13 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 12 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 11 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 10 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 9 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 8 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 7 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 6 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 5 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 4 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 3 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 2 hamtruyen.com 21.07.2014 Đại Đường Song Long Truyện 1 hamtruyen.com 21.07.2014