Đại Nghịch Chi Môn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 54 - Đang tiến hànhĐại Hi Vương Triều minh pháp ti thủ tọa phương tranh, ghét ác như thù, gây thù hằn vô số, bị ác nhân vây công, vẫn lạc tại thương Man Sơn, linh hồn trùng sinh trên thân một tiểu hài nhi yếu kém, mang theo trí nhớ của kiếp trước, lấy một bầu nhiệt huyết chi khí, lấy ác trừ ác, lấy tà chế tà, một đường sát phạt quả đoán…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đại Nghịch Chi Môn 54 9.08.2019 Đại Nghịch Chi Môn 53 7.08.2019 Đại Nghịch Chi Môn 52 1.08.2019 Đại Nghịch Chi Môn 51 30.07.2019 Đại Nghịch Chi Môn 50 25.07.2019 Đại Nghịch Chi Môn 49 23.07.2019 Đại Nghịch Chi Môn 48 13.07.2019 Đại Nghịch Chi Môn 47 11.07.2019 Đại Nghịch Chi Môn 46 5.07.2019 Đại Nghịch Chi Môn 45 3.07.2019 Đại Nghịch Chi Môn 44 27.06.2019 Đại Nghịch Chi Môn 43 25.06.2019 Đại Nghịch Chi Môn 42 23.06.2019 Đại Nghịch Chi Môn 41 21.06.2019 Đại Nghịch Chi Môn 40 17.06.2019 Đại Nghịch Chi Môn 39 15.06.2019 Đại Nghịch Chi Môn 38 13.06.2019 Đại Nghịch Chi Môn 37 11.06.2019 Đại Nghịch Chi Môn 36 9.06.2019 Đại Nghịch Chi Môn 34 28.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 33 26.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 32 24.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 31 22.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 30 18.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 29 16.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 28 12.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 27 10.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 26 3.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 26 4.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 25 2.04.2019 Đại Nghịch Chi Môn 24 27.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 23 24.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 21 20.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 18 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 17 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 16 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 15 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 14 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 13 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 12 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 11 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 10 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 9 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 8 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 7 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 6 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 5 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 4 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 3 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 2 6.03.2019 Đại Nghịch Chi Môn 1 6.03.2019