Dansan Joshi

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 46 - Đang tiến hànhBộ manga đề cập đến vấn đề mọi người đã sống lỗi như thế nào
Nhóm dịch: Love Heaven Manga Dango Daijoubu GroupTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dansan Joshi 46 13.07.2017 Dansan Joshi 46 6.12.2018 Dansan Joshi 45 5.09.2018 Dansan Joshi 42 16.07.2018 Dansan Joshi 41 11.07.2018 Dansan Joshi 39 28.05.2018 Dansan Joshi 38 31.03.2018 Dansan Joshi 37 31.03.2018 Dansan Joshi 36.3 31.03.2018 Dansan Joshi 36.2 19.03.2018 Dansan Joshi 36.1 19.03.2018 Dansan Joshi 36 19.03.2018 Dansan Joshi 35 LHmanga.com 7.07.2017 Dansan Joshi 34 Dango Daijoubu Group 14.04.2017 Dansan Joshi 33 Dango Daijoubu Group 14.04.2017 Dansan Joshi 32 Dango Daijoubu Group 14.04.2017 Dansan Joshi 31 Dango Daijoubu Group 14.04.2017 Dansan Joshi 30 Dango Daijoubu Group 14.04.2017 Dansan Joshi 29 25.02.2017 Dansan Joshi 28 2.02.2017 Dansan Joshi 27 21.01.2017 Dansan Joshi 26 18.01.2017 Dansan Joshi 25.5 22.12.2016 Dansan Joshi 25.2 20.12.2016 Dansan Joshi 25.1 20.12.2016 Dansan Joshi 25 18.12.2016 Dansan Joshi 24 17.12.2016 Dansan Joshi 23 17.12.2016 Dansan Joshi 22 13.10.2016 Dansan Joshi 21 10.10.2016 Dansan Joshi 20 10.10.2016 Dansan Joshi 19 7.10.2016 Dansan Joshi 18 2.10.2016 Dansan Joshi 17 1.10.2016 Dansan Joshi 16 30.09.2016 Dansan Joshi 15 26.09.2016 Dansan Joshi 14 26.09.2016 Dansan Joshi 13 25.09.2016 Dansan Joshi 12 25.09.2016 Dansan Joshi 11 21.09.2016 Dansan Joshi 10 21.09.2016 Dansan Joshi 9 21.09.2016 Dansan Joshi 8 21.09.2016 Dansan Joshi 7 21.09.2016 Dansan Joshi 6 21.09.2016 Dansan Joshi 5 21.09.2016 Dansan Joshi 4 21.09.2016 Dansan Joshi 3 21.09.2016 Dansan Joshi 2 21.09.2016 Dansan Joshi 1 21.09.2016