Dark Avengers

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 2 - Đang tiến hànhKhi các Avengers thất bại toàn diện trong công cuộc bảo vệ thế giới và rồi họ bị thay thế bởi những phiên bản đen tối của họ, Dark Avengers – những kẻ báo thù hắc ám.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dark Avengers 2 5.03.2020 Dark Avengers 1 4.03.2020