loading...

Darren Shan

Tên khác: Gánh Xiếc Quái Dị, Cirque du Freak

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Horror , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 88 - Đang tiến hànhDarren Shan là một học sinh trung học bình thường. Bạn thân của cậu là Steve. Một hôm, 2 người nhận được một bức poster quảng cáo về buổi trình diễn của Gánh xiếc quái dị. Cảm thấy tò mò và hiếu động, 2 chàng trai đã quyết tâm đến dự cho được buổi biểu diễn đó. Và sau lần xem buổi biểu diễn của gánh xiếc quái dị thì Darren phát hiện ra rằng Steve muốn được làm ma cà rồng…


Darren Shan manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Darren Shan 88 BlueMoon 10.05.2017 Darren Shan 87 2.05.2016 Darren Shan 86 26.04.2016 Darren Shan 85 20.04.2016 Darren Shan 84 20.04.2016 Darren Shan 83 11.04.2016 Darren Shan 82 4.04.2016 Darren Shan 81 TM Team 9.02.2013 Darren Shan 80 TM Team 9.02.2013 Darren Shan 79 TM Team 9.02.2013 Darren Shan 78 TM Team 9.02.2013 Darren Shan 77 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 76 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 75 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 74 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 73 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 72 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 71 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 70 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 69 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 68 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 67 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 66 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 65 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 64 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 63 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 62 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 61 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 60 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 59 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 58 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 57 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 56 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 55 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 54 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 53 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 52 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 51 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 50 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 49 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 48 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 47 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 46 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 45 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 44 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 43 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 42 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 41 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 40 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 39 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 38 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 37 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 36 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 35 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 34 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 33 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 32 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 31 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 30 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 29 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 28 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 27 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 26 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 25 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 24 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 23 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 22 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 21 Anonymous 9.02.2013 Darren Shan 20 Anonymous 7.02.2013 Darren Shan 19 Anonymous 7.02.2013 Darren Shan 18 Anonymous 7.02.2013 Darren Shan 17 Anonymous 7.02.2013 Darren Shan 16 Anonymous 7.02.2013 Darren Shan 15 Anonymous 7.02.2013 Darren Shan 14 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 13 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 12 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 11 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 10 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 9 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 8 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 7 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 6 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 5 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 4 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 3 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 2 Anonymous 6.02.2013 Darren Shan 1 Anonymous 6.02.2013