Darwins Game

Tên khác: FLIPFLOPs

Tác giả:

Thể loại: Shounen .

Chương mới nhất: 66 - Đang tiến hànhSudo Kaname không may bị kéo vào một game điện thoại bởi bạn của cậu ta.. sự thật về game này vẫn còn bí ẩn nhưng có một quy tắc vàng:” giết hoặc bị giết”. Một thể loại kinh dị và thần bí.
Gần giống  mirai nikki (coi như ss2 vậy :)) )Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Darwins Game 66 18.09.2019 Darwins Game 65 20.08.2019 Darwins Game 64 4.07.2019 Darwins Game 63 22.04.2019 Darwins Game 62 8.04.2019 Darwins Game 61 25.03.2019 Darwins Game 60 20.02.2019 Darwins Game 59 11.02.2019 Darwins Game 58 10.02.2019 Darwins Game 57 1.02.2019 Darwins Game 56 12.01.2019 Darwins Game 54 16.12.2018 Darwins Game 49 26.10.2018 Darwins Game 48 26.10.2018 Darwins Game 47 26.10.2018 Darwins Game 47 27.10.2018 Darwins Game 46 26.10.2018 Darwins Game 45 16.10.2018 Darwins Game 45 20.10.2018 Darwins Game 44 11.10.2018 Darwins Game 44 12.10.2018 Darwins Game 43 8.10.2018 Darwins Game 42 1.10.2018 Darwins Game 41 22.09.2018 Darwins Game 40 17.09.2018 Darwins Game 38 29.07.2018 Darwins Game 37.2 24.07.2018 Darwins Game 37 8.05.2018 Darwins Game 37 24.07.2018 Darwins Game 36 10.04.2018 Darwins Game 36 21.06.2018 Darwins Game 35.2 12.06.2018 Darwins Game 35 30.03.2018 Darwins Game 34 30.03.2018 Darwins Game 33 Mega Team 20.04.2017 Darwins Game 32 13.03.2017 Darwins Game 31 13.03.2017 Darwins Game 30 13.03.2017 Darwins Game 29 30.12.2016 Darwins Game 28 15.11.2016 Darwins Game 27 27.10.2016 Darwins Game 26 26.08.2016 Darwins Game 25 Mega Team 4.03.2016 Darwins Game 24 Mega Team 4.03.2016 Darwins Game 23 31.08.2015 Darwins Game 22 Mega Team 20.07.2015 Darwins Game 21 Mega Team 12.07.2015 Darwins Game 20 Mega Team 30.06.2015 Darwins Game 19 Mega Team 16.06.2015 Darwins Game 18 Mega Team 27.05.2015 Darwins Game 17 Mega Team 24.05.2015 Darwins Game 17 Mega Team 27.05.2015 Darwins Game 16 Mega Team 19.04.2015 Darwins Game 15 Mega Team 19.04.2015 Darwins Game 14.2 kulmanga 16.04.2015 Darwins Game 14.1 kulmanga 15.04.2015 Darwins Game 13 vechai.info 14.04.2015 Darwins Game 12.5 4.04.2015 Darwins Game 12 4.04.2015 Darwins Game 11 4.04.2015 Darwins Game 10 4.04.2015 Darwins Game 9 4.04.2015 Darwins Game 8 4.04.2015 Darwins Game 7 4.04.2015 Darwins Game 6 4.04.2015 Darwins Game 5 4.04.2015 Darwins Game 4 4.04.2015 Darwins Game 3 4.04.2015 Darwins Game 2 4.04.2015 Darwins Game 1 4.04.2015