Đấu phá thương khung Ngoại Truyện – Dược Lão Truyền Kỳ Season 2

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhĐây là cuộc phiêu lưu của huyền thoại luyện dược – Dược Trần, người mà sau này đã trở thành sư phụ Viêm đế – Tiêu Viêm
Do Season 1 bên tàu ngưng scan, ad đang liên hệ với bạn bè bên đó tuồn về cho anh em
Tóm tắt lại phần 1 những chap chưa dịch : Dược trần bị dược sung và dược phong hãm hại, vu cho tội ăn trộm thánh dược của dược tộc, khiến mẹ bị xử tử, dược trần được anh của la thụ giúp đỡ trốn ra khỏi đại lao…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 58 15.10.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 57 10.10.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 56 25.09.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 55 10.09.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 54 21.08.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 53 5.08.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 52 29.07.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 51 26.07.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 50 22.07.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 49 19.07.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 48 14.07.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 46 26.06.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 45 19.06.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 44 15.06.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 43 13.06.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 42 13.06.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 41 13.06.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 40 13.06.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 39 13.06.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 38 13.06.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 37 27.02.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 36 21.01.2018 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 35 31.12.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 34 11.12.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 33 11.12.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 32 30.10.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 31 9.10.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 30 5.10.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 29 5.10.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 28 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 27 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 26 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 25 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 24 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 23 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 22 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 21 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 20 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 19 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 18 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 17 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 16 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 15 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 14 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 13 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 12 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 11 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 10 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 9 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 8 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 7 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 6 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 5 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 4 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 3 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 2 hamtruyen.com 26.08.2017 Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 1 hamtruyen.com 26.08.2017