Đấu Phá Thương Khung

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 82 - Đang tiến hànhĐấu Phá Thương Khung kể về một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh! Đấu Phá Thương Khung cũng là nơi mà các Luyện Dược Sư, những nhà luyện đan dược giúp tăng cấp tu luyện, phục hồi sức lực, hay thậm chí cửu tử hoàn sinh vô cùng được trọng vọng bởi tư chất hiếm có của họ. Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao? Mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung! Hệ Thống Tu Luyện: Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm – một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình! Trên bước đường từng bước khẳng định lại bản thân, trở thành một cao thủ siêu hạng, cũng như một Luyện Dược Sư đỉnh cao, Tiêu Viêm được một vị tôn sư bí mật có thân phận cùng năng lực cực cao không ngừng chỉ dạy. Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung.
Đấu Phá Thương Khung là bộ truyện tranh được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cùng tên, tuy nhiên, một số chi tiết đã được thay đổi để bộ truyện có thêm nhiều nét hấp dẫn riêng.

Tóm tắt Đấu Phá Thương Khung chương mới nhất:

Đấu Phá Thương Khung chương 81 – Hải Ba Đông và Tiêu Viêm phá trận. Đại Tông chủ của Vân Lam Tông xuất hiện.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đấu Phá Thương Khung 82 hamtruyen.com 9.04.2014 Đấu Phá Thương Khung 81 hamtruyen.com 3.04.2014 Đấu Phá Thương Khung 80 hamtruyen.com 14.03.2014 Đấu Phá Thương Khung 79 hamtruyen.com 9.03.2014 Đấu Phá Thương Khung 78 hamtruyen.com 27.02.2014 Đấu Phá Thương Khung 77 hamtruyen.com 14.02.2014 Đấu Phá Thương Khung 76 hamtruyen.com 9.02.2014 Đấu Phá Thương Khung 75 hamtruyen.com 24.01.2014 Đấu Phá Thương Khung 74 hamtruyen.com 12.01.2014 Đấu Phá Thương Khung 73 hamtruyen.com 6.01.2014 Đấu Phá Thương Khung 72 hamtruyen.com 31.12.2013 Đấu Phá Thương Khung 71 hamtruyen.com 16.12.2013 Đấu Phá Thương Khung 70 goccay.vn 10.12.2013 Đấu Phá Thương Khung 69 hamtruyen.com 30.11.2013 Đấu Phá Thương Khung 68 hamtruyen.com 30.11.2013 Đấu Phá Thương Khung 66 comicvn.net 8.11.2013 Đấu Phá Thương Khung 65 truyenhay24h.com 24.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 64 truyenhay24h.com 24.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 62 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 61 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 60 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 59 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 58 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 57 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 56 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 55 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 54 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 53 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 52 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 51 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 50 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 49 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 48 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 47 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 46 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 45 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 44 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 43 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 42 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 41 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 40 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 39 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 38 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 37 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 36 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 35 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 34 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 33 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 32 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 31 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 30 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 29 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 28 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 27 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 26 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 25 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 24 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 23 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 22 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 21 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 20 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 19 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 18 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 17 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 16 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 15 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 14 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 13 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 12 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 11 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 10 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 9 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 8 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 7 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 6 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 5 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 4 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 3 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 2 truyenhay24h.com 17.10.2013 Đấu Phá Thương Khung 1 truyenhay24h.com 17.10.2013