Đấu Phá Thương Khung

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 117 - Đang tiến hànhĐấu Phá Thương Khung kể về một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh! Đấu Phá Thương Khung cũng là nơi mà các Luyện Dược Sư, những nhà luyện đan dược giúp tăng cấp tu luyện, phục hồi sức lực, hay thậm chí cửu tử hoàn sinh vô cùng được trọng vọng bởi tư chất hiếm có của họ. Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao? Mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung! Hệ Thống Tu Luyện: Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm – một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình! Trên bước đường từng bước khẳng định lại bản thân, trở thành một cao thủ siêu hạng, cũng như một Luyện Dược Sư đỉnh cao, Tiêu Viêm được một vị tôn sư bí mật có thân phận cùng năng lực cực cao không ngừng chỉ dạy. Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung.
Đấu Phá Thương Khung là bộ truyện tranh được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cùng tên, tuy nhiên, một số chi tiết đã được thay đổi để bộ truyện có thêm nhiều nét hấp dẫn riêng.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đấu Phá Thương Khung 117 hamtruyen.com 20.03.2015 Đấu Phá Thương Khung 116 hamtruyen.com 14.03.2015 Đấu Phá Thương Khung 115 hamtruyen.com 10.03.2015 Đấu Phá Thương Khung 114 hamtruyen.com 25.02.2015 Đấu Phá Thương Khung 113 hamtruyen.com 11.02.2015 Đấu Phá Thương Khung 112 hamtruyen.com 4.02.2015 Đấu Phá Thương Khung 111 hamtruyen.com 16.01.2015 Đấu Phá Thương Khung 110 hamtruyen.com 11.01.2015 Đấu Phá Thương Khung 109 hamtruyen.com 2.01.2015 Đấu Phá Thương Khung 108 hamtruyen.com 20.12.2014 Đấu Phá Thương Khung 107 hamtruyen.com 12.12.2014 Đấu Phá Thương Khung 106 hamtruyen.com 5.12.2014 Đấu Phá Thương Khung 105 hamtruyen.com 22.11.2014 Đấu Phá Thương Khung 104 hamtruyen.com 2.12.2014 Đấu Phá Thương Khung 103 hamtruyen.com 7.11.2014 Đấu Phá Thương Khung 102 hamtruyen.com 24.10.2014 Đấu Phá Thương Khung 101 hamtruyen.com 17.10.2014 Đấu Phá Thương Khung 100 hamtruyen.com 15.10.2014 Đấu Phá Thương Khung 99 hamtruyen.com 19.09.2014 Đấu Phá Thương Khung 98 hamtruyen.com 11.09.2014 Đấu Phá Thương Khung 97 hamtruyen.com 6.09.2014 Đấu Phá Thương Khung 96 hamtruyen.com 27.08.2014 Đấu Phá Thương Khung 95 hamtruyen.com 15.08.2014 Đấu Phá Thương Khung 94 hamtruyen.com 7.08.2014 Đấu Phá Thương Khung 93 hamtruyen.com 30.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 92 hamtruyen.com 30.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 91 hamtruyen.com 16.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 90 hamtruyen.com 11.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 89 hamtruyen.com 11.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 88 hamtruyen.com 5.06.2014 Đấu Phá Thương Khung 87 hamtruyen.com 27.05.2014 Đấu Phá Thương Khung 86 hamtruyen.com 22.05.2014 Đấu Phá Thương Khung 85 hamtruyen.com 7.05.2014 Đấu Phá Thương Khung 84 hamtruyen.com 30.04.2014 Đấu Phá Thương Khung 83 hamtruyen.com 23.04.2014 Đấu Phá Thương Khung 82 hamtruyen.com 9.04.2014 Đấu Phá Thương Khung 81 hamtruyen.com 3.04.2014 Đấu Phá Thương Khung 80 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 79 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 78 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 77 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 76 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 75 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 74 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 73 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 72 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 71 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 70 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 69 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 68 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 67 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 66 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 65 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 64 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 63 truyenhay24h.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 62 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 61 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 60 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 59 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 58 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 57 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 56 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 55 truyenhay24h.com + comicvn.net 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 54 truyenhay24h.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 53 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 52 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 51 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 50 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 49 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 48 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 47 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 46 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 45 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 44 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 43 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 42 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 41 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 40 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 39 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 38 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 37 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 36 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 35 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 34 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 33 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 32 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 31 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 30 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 29 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 28 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 27 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 26 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 25 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 24 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 23 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 22 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 21 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 20 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 19 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 18 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 17 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 16 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 15 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 14 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 13 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 12 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 11 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 10 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 9 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 8 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 7 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 6 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 5 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 4 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 3 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 2 hamtruyen.com 19.07.2014 Đấu Phá Thương Khung 1 hamtruyen.com 19.07.2014