DEAD DAYS

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Horror , Manhwa , Psychological , Webtoon .

Chương mới nhất: 61 - Đang tiến hànhSự sinh tồn, cái nhân bản, những ham muốn ích kỷ… Một câu chuyện ly kỳ về những người sống sót trong “thảm họa xác sống”.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng DEAD DAYS 61 23.08.2016 DEAD DAYS 60 22.08.2016 DEAD DAYS 59 12.08.2016 DEAD DAYS 58 8.08.2016 DEAD DAYS 57 8.08.2016 DEAD DAYS 56 8.08.2016 DEAD DAYS 55 5.08.2016 DEAD DAYS 54 23.07.2016 DEAD DAYS 53 22.07.2016 DEAD DAYS 52 22.07.2016 DEAD DAYS 51 22.07.2016 DEAD DAYS 50 19.07.2016 DEAD DAYS 49 17.07.2016 DEAD DAYS 48 14.07.2016 DEAD DAYS 47 14.07.2016 DEAD DAYS 46 11.07.2016 DEAD DAYS 45 11.07.2016 DEAD DAYS 44 4.07.2016 DEAD DAYS 43 4.07.2016 DEAD DAYS 42 29.06.2016 DEAD DAYS 41 25.06.2016 DEAD DAYS 40 25.06.2016 DEAD DAYS 39 24.06.2016 DEAD DAYS 38 24.06.2016 DEAD DAYS 37 21.06.2016 DEAD DAYS 36 21.06.2016 DEAD DAYS 35 21.06.2016 DEAD DAYS 34 18.06.2016 DEAD DAYS 33 18.06.2016 DEAD DAYS 32 18.06.2016 DEAD DAYS 31 16.06.2016 DEAD DAYS 30 16.06.2016 DEAD DAYS 29 14.06.2016 DEAD DAYS 28 14.06.2016 DEAD DAYS 27 14.06.2016 DEAD DAYS 26 14.06.2016 DEAD DAYS 25 14.06.2016 DEAD DAYS 24 blogtruyen.com 21.11.2015 DEAD DAYS 23 MR.goodnight 8.04.2015 DEAD DAYS 22 MR.goodnight 1.03.2015 DEAD DAYS 21 MR.goodnight 27.02.2015 DEAD DAYS 20 MR.goodnight 26.02.2015 DEAD DAYS 19 MR.goodnight 26.02.2015 DEAD DAYS 17 MR.goodnight 25.02.2015 DEAD DAYS 16 MR.goodnight 25.02.2015 DEAD DAYS 15 MR.goodnight 16.02.2015 DEAD DAYS 14 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 13 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 12 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 11 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 10 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 9.2 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 9 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 8 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 7 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 6 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 5 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 4 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 3 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 2 MR.goodnight 15.02.2015 DEAD DAYS 1 MR.goodnight 15.02.2015