Deadpool

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Horror .

Chương mới nhất: 6 - Đang tiến hànhNhìn cái giề, anh đây Deadpool đây, mún thông não à? vậy thì vào đọc ngay đê mấy đứa, kakaka
Nguồn : ComicvnTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Deadpool 6 15.12.2015 Deadpool 5 15.12.2015 Deadpool 4 15.12.2015 Deadpool 3 15.12.2015 Deadpool 2 15.12.2015 Deadpool 1 15.12.2015