Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku

Tên khác: デスマーチからはじまる異世界狂想曲 ; 从死亡之旅开始的异世界狂想曲 ; Death Marching to the Parallel World Rhapsody

Tác giả: , .

Thể loại: Adventure , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 73 - Đang tiến hànhMột bộ truyện kể về một chàng trai lập trình game, đã bị triệu hồi vào thế giới game do chính tay cậu ta làm , mọi chuyện sẽ ra sao? khi mọi thứ đều thật ? cảm giác đau – này nọ v.v… – cùng xem nhé!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 137 1.05.2018 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 73 22.02.2021 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 72 22.02.2021 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 71 4.01.2021 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 70 29.12.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 69 30.11.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 68 30.11.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 67 9.10.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 66 19.09.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 65 3.07.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 64 20.06.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 63 3.06.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 62 3.06.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 61 16.05.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 60 16.05.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 59 16.01.2020 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 58 26.12.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 57 28.11.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 56 28.11.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 55 28.08.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 54 18.08.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 53 28.11.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 52 28.11.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 51 28.11.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 50 28.11.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 49 16.05.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 48 16.05.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 47 16.05.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 46 29.04.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 45 16.05.2019 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 44 14.07.2018 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 43 14.07.2018 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 42 14.07.2018 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 41 14.07.2018 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 40 14.07.2018 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 39 14.07.2018 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 38 14.07.2018 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 37 14.07.2018 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 36 1.11.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 35 18.10.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 34 3.09.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 33 27.07.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 32 7.07.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 31 7.07.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 30 13.05.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 29 LHmanga.com 10.05.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 28 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 27 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 26 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 25 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 24 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 23 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 22 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 21 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 20 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 19 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 18 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 17 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 16 LHmanga.com 14.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 15 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 14 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 13 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 12 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 11 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 10 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 9 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 8 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 7 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 6 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 5 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 4 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 3 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 2 LHmanga.com 13.03.2017 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku 1 LHmanga.com 13.03.2017