Deep Love – Host

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Psychological , Romance , Shoujo , Slice of Life , Tragedy .

Chương mới nhất: 6 - Đang tiến hànhPhần tiếp theo của Deep Love – Ayu Monogatari. Con đường mở ra trước mắt Yoshiyuki là…


Deep Love - Host manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Deep Love - Host 6 Jpn Jh 12.02.2013 Deep Love - Host 5 Jpn Jh 12.02.2013 Deep Love - Host 4 Jpn Jh 12.02.2013 Deep Love - Host 3 Jpn Jh 12.02.2013 Deep Love - Host 2 Jpn Jh 12.02.2013 Deep Love - Host 1 Jpn Jh 12.02.2013