Demon King Daimao

Tên khác: chiban Ushiro no Dai Maoh; Ichiban Ushiro no Dai Maou; Ichiban Ushiro no Daimaou

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 43 - Đang tiến hànhVào thế kỉ 30, thế giới đã phải điên đảo vì Quỷ Vương, Đến nay một cậu bạn tên Sai Akuto, với ước mơ trở thành pháp sư bậc nhất nên đã chuyển đến trường Constaintin, bất ngờ thay , cậu được tuyên đoán sẽ trở thành Quỷ Vương trong tương lai, cuộc sống chốn học đường đầy rẫy rắc rối của cậu đã bắt đầu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Demon King Daimao 43 Samurai Group 23.10.2014 Demon King Daimao 42 Samurai Group 23.10.2014 Demon King Daimao 41 Samurai Group 27.09.2014 Demon King Daimao 40 Samurai Group 20.09.2014 Demon King Daimao 39 Samurai Group 6.09.2014 Demon King Daimao 38 Samurai Group 11.08.2014 Demon King Daimao 37 Samurai Group 11.08.2014 Demon King Daimao 36 Samurai Group 9.06.2014 Demon King Daimao 35 Samurai Group 9.06.2014 Demon King Daimao 34 Samurai Group 9.06.2014 Demon King Daimao 33 Samurai Group 8.05.2014 Demon King Daimao 32 Samurai Group 8.05.2014 Demon King Daimao 31 Samurai Group 8.05.2014 Demon King Daimao 30 Samurai Group 8.05.2014 Demon King Daimao 29 Samurai Group 8.05.2014 Demon King Daimao 28 Samurai Group 8.05.2014 Demon King Daimao 27 Samurai Group 8.05.2014 Demon King Daimao 26 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 25 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 24 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 23 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 22 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 21 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 20 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 19 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 18 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 17 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 16 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 15 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 14 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 13 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 12 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 11 Samurai Group 5.02.2014 Demon King Daimao 10 Samurai Group 4.02.2014 Demon King Daimao 9 Samurai Group 4.02.2014 Demon King Daimao 8 Samurai Group 4.02.2014 Demon King Daimao 7 Samurai Group 4.02.2014 Demon King Daimao 6 Samurai Group 4.02.2014 Demon King Daimao 5 Samurai Group 4.02.2014 Demon King Daimao 4 Samurai Group 4.02.2014 Demon King Daimao 3 Samurai Group 4.02.2014 Demon King Daimao 2 Samurai Group 4.02.2014 Demon King Daimao 1 Samurai Group 4.02.2014