Dengeki Daisy

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Mystery , Psychological , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 59 - Đang tiến hành



Teru là một cô bé nghèo nhưng tốt bụng, vừa mới mất đi anh trai – người thân duy nhất còn lại của mình. Trước khi qua đời, anh đã trao lại cho Teru một chiếc điện thoại có kết nối với một người sẽ giúp đỡ cô khi anh cô không còn. Thời gian dần trôi, Teru đã nhận được không biết bao nhiêu sự ủng hộ và động viên từ những dòng tin nhắn được gửi đến từ con người bí ẩn – chỉ được biết bằng cái tên Daisy. Nhưng đến một ngày, từ một sự việc tình cờ, Teru bắt đầu phải làm việc cho người bảo vệ trường có tên là Kurosaki. Và Teru bắt đầu nảy sinh những nghi vấn về sự tồn tại của Daisy. Có khi nào Daisy lại gần Teru hơn cả cô nghĩ…?


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dengeki Daisy 59 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 58 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 57 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 56 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 55 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 54 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 53 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 52 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 51 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 50 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 49 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 48 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 47 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 46 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 45 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 44 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 43 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 42 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 41 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 40 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 39 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 38 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 37 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 36 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 35 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 34 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 33 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 32 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 31 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 30 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 29 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 28 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 27 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 26 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 25 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 24 OxO Pandas 1.12.2013 Dengeki Daisy 23 Blue Daisy 1.12.2013 Dengeki Daisy 22 Blue Daisy 1.12.2013 Dengeki Daisy 21 Blue Daisy 1.12.2013 Dengeki Daisy 20 Blue Daisy 1.12.2013 Dengeki Daisy 19 Blue Daisy 1.12.2013 Dengeki Daisy 18 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 17 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 16 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 15 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 14 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 13 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 12 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 11 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 10 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 9 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 8 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 7 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 6 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 5 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 4.5 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 4 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 3 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 2 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013 Dengeki Daisy 1 [AG] Angle Manga Group 1.12.2013