Denpa Kyoushi

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 141 - Đang tiến hànhKagami Junichirou , Một thiên tài và còn nhận được cả giải thưởng Nobel

Nhưng anh lại là 1 NEET , Một người bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng “CVM”

Và anh vẫn sống để mà đi dạy học trong trường được và còn là một thầy giáo “Khác Thường”Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Denpa Kyoushi 141 Devil Slayer Team 4.06.2016 Denpa Kyoushi 140 Devil Slayer Team 13.03.2016 Denpa Kyoushi 139 Devil Slayer Team 25.02.2016 Denpa Kyoushi 138 Devil Slayer Team 5.02.2016 Denpa Kyoushi 137 Devil Slayer Team 5.02.2016 Denpa Kyoushi 136.5 Devil Slayer Team 18.01.2016 Denpa Kyoushi 136 Devil Slayer Team 22.11.2015 Denpa Kyoushi 135 Devil Slayer Team 30.10.2015 Denpa Kyoushi 134 Devil Slayer Team 19.10.2015 Denpa Kyoushi 133 Devil Slayer Team 28.09.2015 Denpa Kyoushi 132 Devil Slayer Team 20.09.2015 Denpa Kyoushi 131 Devil Slayer Team 14.09.2015 Denpa Kyoushi 130 Devil Slayer Team 7.09.2015 Denpa Kyoushi 129 Devil Slayer Team 1.09.2015 Denpa Kyoushi 128 Devil Slayer Team 16.08.2015 Denpa Kyoushi 127 Devil Slayer Team 9.08.2015 Denpa Kyoushi 126 Devil Slayer Team 2.08.2015 Denpa Kyoushi 125 Devil Slayer Team 27.07.2015 Denpa Kyoushi 124 Devil Slayer Team 16.07.2015 Denpa Kyoushi 123 Devil Slayer Team 9.07.2015 Denpa Kyoushi 122 Devil Slayer Team 4.07.2015 Denpa Kyoushi 121 Devil Slayer Team 20.06.2015 Denpa Kyoushi 120 Devil Slayer Team 13.06.2015 Denpa Kyoushi 119 Devil Slayer Team 7.06.2015 Denpa Kyoushi 118 Devil Slayer Team 30.05.2015 Denpa Kyoushi 116 Devil Slayer Team 15.05.2015 Denpa Kyoushi 114 Devil Slayer Team 2.05.2015 Denpa Kyoushi 113 Devil Slayer Team 22.04.2015 Denpa Kyoushi 112 Devil Slayer Team 21.04.2015 Denpa Kyoushi 111 Devil Slayer Team 11.04.2015 Denpa Kyoushi 110 Devil Slayer Team 3.04.2015 Denpa Kyoushi 109 Devil Slayer Team 29.03.2015 Denpa Kyoushi 108 Devil Slayer Team 21.03.2015 Denpa Kyoushi 107 Devil Slayer Team 14.03.2015 Denpa Kyoushi 106 Devil Slayer Team 6.03.2015 Denpa Kyoushi 105 Devil Slayer Team 27.02.2015 Denpa Kyoushi 104 Devil Slayer Team 20.02.2015 Denpa Kyoushi 103 Devil Slayer Team 14.02.2015 Denpa Kyoushi 102 Devil Slayer Team 10.02.2015 Denpa Kyoushi 101 Devil Slayer Team 16.10.2014 Denpa Kyoushi 100 Sophia 14.09.2014 Denpa Kyoushi 99 Sophia 17.08.2014 Denpa Kyoushi 98 Sophia 14.08.2014 Denpa Kyoushi 97 Sophia 11.08.2014 Denpa Kyoushi 96 Sophia 8.08.2014 Denpa Kyoushi 95 Sophia 5.08.2014 Denpa Kyoushi 94 Sophia 5.08.2014 Denpa Kyoushi 93 Dark Team - (2.NT) 9.05.2014 Denpa Kyoushi 92 Dark Team - (2.NT) 5.05.2014 Denpa Kyoushi 91 Dark Team - (2.NT) 3.05.2014 Denpa Kyoushi 90 Dark Team - (2.NT) 30.04.2014 Denpa Kyoushi 89 Dark Team - (2.NT) 29.04.2014 Denpa Kyoushi 88 Dark Team - (2.NT) 19.03.2014 Denpa Kyoushi 87 Dark Team - (2.NT) 21.02.2014 Denpa Kyoushi 86 Dark Team - (2.NT) 18.02.2014 Denpa Kyoushi 85 Dark Team - (2.NT) 17.02.2014 Denpa Kyoushi 84 Dark Team - (2.NT) 16.02.2014 Denpa Kyoushi 83 Dark Team - (2.NT) 15.02.2014 Denpa Kyoushi 82 Dark Team - (2.NT) 10.02.2014 Denpa Kyoushi 81 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 80 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 79 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 78 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 77 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 76 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 75 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 74 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 73 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 72 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 71 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 70 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 69 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 68 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 67 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 66 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 65 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 64 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 63 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 62 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 61 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 60 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 59 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 58 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 57 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 56 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 55 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 54 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 53 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 52 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 51 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 50 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 49 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 48 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 47 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 46 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 45 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 44 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 43 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 42 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 41 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 40 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 39 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 38 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 37 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 36 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 35 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 34 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 33 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 32 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 31 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 30 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 29 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 28 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 27 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 26 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 25 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 24 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 23 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 22 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 21 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 20 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 19 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 18 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 17 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 16 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 15 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 14 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 13 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 12 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 11 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 10 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 9 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 8 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 7 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 6 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 5 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 4 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 3 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 2 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013 Denpa Kyoushi 1 Dark Team - (2.NT) 7.12.2013