Detective Conan (CFC Team)

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Mystery , Shounen .

Chương mới nhất: 106 - Đang tiến hànhShinichi Kudo là một học sinh trung học rất giỏi phá án nhờ vào óc quan sát và khả năng suy luận của cậu. Trong một lần điều tra một vụ án, cậu bị bọn tội phạm bắt được và bị cho uống một loại thuốc thử nghiệm. Bỏ mặc Shinichi nằm chết, bọn tội phạm biến mất. Tuy nhiên, cậu không chết mà cơ thể bị teo nhỏ lại thành một đứa trẻ. Cậu đóng giả thành một cậu bé có tên Conan Edogawa và sống nhờ tại nhà thám tử Mori (bố của Ran – bạn gái cậu), tiếp tục phá án theo cách của mình cho đến khi có thể tìm ra được phương thuốc chữa trị chứng bệnh teo nhỏ của mình.

 


Detective Conan manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Detective Conan (CFC Team) 106 CFC Team 1.09.2014 Detective Conan (CFC Team) 105 CFC Team 29.08.2014 Detective Conan (CFC Team) 104 CFC Team 25.08.2014 Detective Conan (CFC Team) 103 CFC Team 24.08.2014 Detective Conan (CFC Team) 102 CFC Team 23.08.2014 Detective Conan (CFC Team) 101 CFC Team 17.07.2014 Detective Conan (CFC Team) 100 CFC Team 17.07.2014 Detective Conan (CFC Team) 99 CFC Team 17.07.2014 Detective Conan (CFC Team) 98 CFC Team 17.07.2014 Detective Conan (CFC Team) 97 CFC Team 17.07.2014 Detective Conan (CFC Team) 96 CFC Team 15.04.2014 Detective Conan (CFC Team) 95 CFC Team 3.04.2014 Detective Conan (CFC Team) 94 CFC Team 4.03.2014 Detective Conan (CFC Team) 93 CFC Team 5.02.2014 Detective Conan (CFC Team) 92 CFC Team 28.01.2014 Detective Conan (CFC Team) 91 CFC Team 28.01.2014 Detective Conan (CFC Team) 90 CFC Team 5.01.2014 Detective Conan (CFC Team) 89 CFC Team 5.01.2014 Detective Conan (CFC Team) 88 CFC Team 5.01.2014 Detective Conan (CFC Team) 87 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 86 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 85 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 84 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 83 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 82 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 81 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 80 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 79 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 78 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 77 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 76 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 75 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 74 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 73 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 72 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 71 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 70 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 69 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 68 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 67 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 66 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 65 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 64 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 63 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 62 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 61 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 60 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 59 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 58 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 57 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 56 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 55 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 54 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 53 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 52 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 51 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 50 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 49 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 48 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 47 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 46 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 45 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 44 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 43 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 42 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 41 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 40 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 39 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 38 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 37 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 36 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 35 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 34 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 33 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 32 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 31 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 30 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 29 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 28 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 27 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 26 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 25 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 24 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 23 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 22 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 21 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 20 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 19 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 18 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 17 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 16 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 15 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 14 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 13 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 12 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 11 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 10 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 9 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 8 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 7 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 6 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 5 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 4 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 3 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 2 CFC Team 18.10.2013 Detective Conan (CFC Team) 1 CFC Team 18.10.2013