DỊ NHÂN BẤT TỬ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 68 - Đang tiến hànhÁo Luân trên đường đến Nhật tham gia giải đấu cờ vua, trên đường về gặp phải vụ nổ nhà máy điện Fukushima, tàu lửa bị chôn vùi, và chỉ có mỗi Áo Luân là còn sống sót. Từ đó trở đi, Áo Luân phát hiện bản thân mình bất tử… nhưng không phải chỉ có riêng mình là có dị năng…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng DỊ NHÂN BẤT TỬ 68 9.02.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 67 6.02.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 66 5.02.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 65 3.02.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 64 30.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 63 28.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 62 26.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 61 24.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 60 23.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 59 21.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 58 19.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 56 16.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 55 15.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 54 14.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 53 12.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 52 9.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 51 4.01.2019 DỊ NHÂN BẤT TỬ 50 31.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 49 27.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 48 24.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 47 23.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 46 20.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 45 19.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 42 16.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 41 15.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 40 11.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 39 8.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 38 6.12.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 36 30.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 35 29.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 34 27.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 33 26.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 32 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 31 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 30 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 29 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 28 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 27 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 26 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 25 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 24 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 23 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 22 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 21 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 20 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 19 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 18 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 17 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 16 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 15 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 14 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 13 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 12 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 11 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 10 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 9 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 8 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 7 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 6 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 5 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 4 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 3 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 2 25.11.2018 DỊ NHÂN BẤT TỬ 1 25.11.2018