Diamond Cut Diamond

Tên khác: DCD

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 11 - Đang tiến hànhKhi còn nhỏ, Kurosu Keisuke được lên tivi trong một chương trình có tên là “Esper Shounen” giới thiệu về những đứa trẻ có năng lực siêu nhiên. Vì sức mạnh đáng sợ của chúng, những tên sát nhân dần dần xuất hiện. Liệu Keisuke và những người bạn sẽ tồn tại ra sao trong thế giới bí ẩn này?

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Diamond Cut Diamond 11 C2S Team 30.09.2013 Diamond Cut Diamond 10 C2S Team 30.09.2013 Diamond Cut Diamond 9 C2S Team 30.09.2013 Diamond Cut Diamond 8 C2S Team 30.09.2013 Diamond Cut Diamond 7 C2S Team 30.09.2013 Diamond Cut Diamond 6 C2S Team 30.09.2013 Diamond Cut Diamond 5 C2S Team 30.09.2013 Diamond Cut Diamond 4 C2S Team 30.09.2013 Diamond Cut Diamond 3 C2S Team 30.09.2013 Diamond Cut Diamond 2 C2S Team 30.09.2013 Diamond Cut Diamond 1 C2S Team 30.09.2013