Diamond no Ace

Tên khác: Daiya no A; Diamond's Ace; Ace of Diamond

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , School Life , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 295 - Đang tiến hànhTruyện kể về Sawamura Eijun, một Pitcher của một đội bóng tầm thường. Khi ngôi trường đang học sắp đóng cửa, cậu tình cờ được mời về một ngôi trường có đẳng cấp quốc gia. Từ đây, cậu quyết định theo đuổi bóng chày… Một manga về bóng chày của Yuji Terajima. Bộ truyện đã chiến thắng giải thưởngthường niên lần thứ 53 Shogakukan Manga (2008) và Giải thưởng KodanshaManga thường niên lần thứ 34 cho thể loại Shounen.

 


Diamond no Ace manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Diamond no Ace 295 2.05.2017 Diamond no Ace 294 2.05.2017 Diamond no Ace 293 2.05.2017 Diamond no Ace 292 2.05.2017 Diamond no Ace 291 5.02.2017 Diamond no Ace 290 7 Team 4.02.2017 Diamond no Ace 289 28.07.2015 Diamond no Ace 288 28.07.2015 Diamond no Ace 287 7 Team 22.07.2015 Diamond no Ace 286 7 Team 22.07.2015 Diamond no Ace 285 19.07.2015 Diamond no Ace 284 19.07.2015 Diamond no Ace 283 19.07.2015 Diamond no Ace 282 16.07.2015 Diamond no Ace 281 16.07.2015 Diamond no Ace 280 16.07.2015 Diamond no Ace 279 16.07.2015 Diamond no Ace 278 14.07.2015 Diamond no Ace 277 14.07.2015 Diamond no Ace 276 14.07.2015 Diamond no Ace 275 12.07.2015 Diamond no Ace 274 12.07.2015 Diamond no Ace 273 12.07.2015 Diamond no Ace 272 12.07.2015 Diamond no Ace 271 12.07.2015 Diamond no Ace 270 12.07.2015 Diamond no Ace 269 12.07.2015 Diamond no Ace 268 12.07.2015 Diamond no Ace 267 12.07.2015 Diamond no Ace 266 12.07.2015 Diamond no Ace 265 12.07.2015 Diamond no Ace 264 12.07.2015 Diamond no Ace 263 12.07.2015 Diamond no Ace 262 12.07.2015 Diamond no Ace 261 12.07.2015 Diamond no Ace 260 12.07.2015 Diamond no Ace 259 12.07.2015 Diamond no Ace 258 12.07.2015 Diamond no Ace 163 1.04.2016 Diamond no Ace 162 1.04.2016 Diamond no Ace 161 1.04.2016 Diamond no Ace 160 blogtruyen.com 26.11.2015 Diamond no Ace 159 blogtruyen.com 23.11.2015 Diamond no Ace 158 blogtruyen.com 21.11.2015 Diamond no Ace 157 blogtruyen.com 21.11.2015 Diamond no Ace 156 blogtruyen.com 21.11.2015 Diamond no Ace 155 blogtruyen.com 21.11.2015 Diamond no Ace 154 blogtruyen.com 16.11.2015 Diamond no Ace 153 15.11.2015 Diamond no Ace 152 15.11.2015 Diamond no Ace 151 15.11.2015 Diamond no Ace 150 10.11.2015 Diamond no Ace 150 15.11.2015 Diamond no Ace 149 10.11.2015 Diamond no Ace 148 10.11.2015 Diamond no Ace 147 hamtruyen.com 24.06.2015 Diamond no Ace 146 hamtruyen.com 9.06.2015 Diamond no Ace 145 hamtruyen.com 9.06.2015 Diamond no Ace 144 hamtruyen.com 9.06.2015 Diamond no Ace 143 hamtruyen.com 10.05.2015 Diamond no Ace 142 hamtruyen.com 5.05.2015 Diamond no Ace 141 hamtruyen.com 27.04.2015 Diamond no Ace 140 hamtruyen.com 16.04.2015 Diamond no Ace 139 hamtruyen.com 14.04.2015 Diamond no Ace 138 hamtruyen.com 11.03.2015 Diamond no Ace 137 hamtruyen.com 10.03.2015 Diamond no Ace 136 hamtruyen.com 8.03.2015 Diamond no Ace 135 hamtruyen.com 23.01.2015 Diamond no Ace 134 hamtruyen.com 16.01.2015 Diamond no Ace 133 hamtruyen.com 11.01.2015 Diamond no Ace 132 hamtruyen.com 25.12.2014 Diamond no Ace 131 hamtruyen.com 17.12.2014 Diamond no Ace 131 hamtruyen.com 25.12.2014 Diamond no Ace 130 hamtruyen.com 14.12.2014 Diamond no Ace 129 hamtruyen.com 12.12.2014 Diamond no Ace 128 hamtruyen.com 9.12.2014 Diamond no Ace 127 hamtruyen.com 8.12.2014 Diamond no Ace 126 hamtruyen.com 8.12.2014 Diamond no Ace 125 hamtruyen.com 5.12.2014 Diamond no Ace 124 hamtruyen.com 3.12.2014 Diamond no Ace 123 hamtruyen.com 30.11.2014 Diamond no Ace 122 hamtruyen.com 28.11.2014 Diamond no Ace 121 hamtruyen.com 2.12.2014 Diamond no Ace 120 hamtruyen.com 2.12.2014 Diamond no Ace 119 hamtruyen.com 2.12.2014 Diamond no Ace 118 hamtruyen.com 7.11.2014 Diamond no Ace 117 hamtruyen.com 5.11.2014 Diamond no Ace 116 hamtruyen.com 3.11.2014 Diamond no Ace 115 hamtruyen.com 3.11.2014 Diamond no Ace 114 hamtruyen.com 31.10.2014 Diamond no Ace 113 hamtruyen.com 29.10.2014 Diamond no Ace 112 hamtruyen.com 28.10.2014 Diamond no Ace 111 hamtruyen.com 25.10.2014 Diamond no Ace 110 hamtruyen.com 23.10.2014 Diamond no Ace 109 hamtruyen.com 13.10.2014 Diamond no Ace 108 hamtruyen.com 7.10.2014 Diamond no Ace 107 hamtruyen.com 6.10.2014 Diamond no Ace 106 hamtruyen.com 4.10.2014 Diamond no Ace 105 hamtruyen.com 3.10.2014 Diamond no Ace 104 hamtruyen.com 1.10.2014 Diamond no Ace 103 hamtruyen.com 30.09.2014 Diamond no Ace 102 hamtruyen.com 30.09.2014 Diamond no Ace 101 hamtruyen.com 24.09.2014 Diamond no Ace 100 hamtruyen.com 20.09.2014 Diamond no Ace 99 hamtruyen.com 19.09.2014 Diamond no Ace 98 hamtruyen.com 15.09.2014 Diamond no Ace 97 hamtruyen.com 13.09.2014 Diamond no Ace 96 hamtruyen.com 12.09.2014 Diamond no Ace 95 hamtruyen.com 9.09.2014 Diamond no Ace 94 hamtruyen.com 8.09.2014 Diamond no Ace 93 blogtruyen.com 14.07.2014 Diamond no Ace 92 blogtruyen.com 26.04.2014 Diamond no Ace 91 Blau 19.04.2014 Diamond no Ace 90 Blau 16.04.2014 Diamond no Ace 89 Blau 13.04.2014 Diamond no Ace 88 Blau 11.04.2014 Diamond no Ace 87 Blau 10.04.2014 Diamond no Ace 86 Blau 10.04.2014 Diamond no Ace 85 Blau 10.04.2014 Diamond no Ace 84 Blau 31.12.2013 Diamond no Ace 83 Blau 31.12.2013 Diamond no Ace 82 Blau 31.12.2013 Diamond no Ace 81 Blau 31.12.2013 Diamond no Ace 80 Blau 24.11.2013 Diamond no Ace 79 Blau 22.10.2013 Diamond no Ace 78 Blau 22.10.2013 Diamond no Ace 77 Blau 18.10.2013 Diamond no Ace 76 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 75 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 74 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 73 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 72 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 71 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 70 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 69 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 68 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 67 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 66 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 65 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 64 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 63 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 62 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 61 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 60 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 59 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 58 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 57 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 56 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 55 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 54 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 53 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 52 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 51 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 50 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 49 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 48 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 47 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 46 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 45 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 44 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 43 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 42 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 41 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 40 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 39 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 38 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 37 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 36 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 35 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 34 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 33 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 32 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 31 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 30 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 29 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 28 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 27 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 26 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 25 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 24 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 23 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 22 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 21 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 20 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 19 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 18 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 17 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 16 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 15 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 14 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 13 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 12 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 11 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 10 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 9 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 8 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 7 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 6 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 5 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 4 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 3 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 2 Blau 30.09.2013 Diamond no Ace 1 Blau 30.09.2013