Di[e]ce – Trò Chơi Sinh Tử

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , Shounen Ai , Supernatural .

Chương mới nhất: 28 - Đang tiến hànhNaruse Kazuki và Koutake Haruki là 1 cặp bài trùng hoàn hảo, một trong những học viên xuất sắc, sáng giá nhất của học viên Seitoukou. Đặc biệt họ còn là bạn thanh mai trúc mã, có những điểm tuơng đồng kì lạ, chẳng ai có thể giải thích đuợc: từ khuôn mặt giống nhau như 2 giọt nước cho đến ngày sinh nhật trùng nhau – 11/11. Ngỡ tưởng tình bạn đó sẽ không bao giờ thay đổi. Rồi sinh nhật thứ 16 tới, cuộc sống bình lặng của đôi bạn đã biến mất. Cả hai đều bị cuốn vào những âm mưu đen tối, sự tranh đoạt quyền lực, tội ác – nơi chúng đuợc ẩn giấu duới danh nghĩa “trò chơi”…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 28 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 27 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 26 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 25 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 24 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 23 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 22 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 21 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 20 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 19 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 18 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 17 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 16 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 15 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 14 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 13 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 12 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 11 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 10 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 9 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 8 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 7 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 6 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 5 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 4 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 3 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 2 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Di[e]ce - Trò Chơi Sinh Tử 1 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013