Diêm Đế

Tên khác: King Of The Hell

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 384 - Đang tiến hànhDiêm Đế – sứ giả của Địa Ngục ( nói ngắn gọn là lính của Diêm vương =”= ) là một tay kiếm bá đạo vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên “lông bông” âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với những người bạn đồng hành của mình , Diêm Đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến 2 cõi nhân gian

Phần 2 Bắt đầu từ chương 275Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Diêm Đế 384 truyentranhonline.com 11.05.2016 Diêm Đế 383 truyentranhonline.com 1.04.2016 Diêm Đế 383 truyentranhonline.com 11.05.2016 Diêm Đế 382 truyentranhonline.com 22.02.2016 Diêm Đế 381 truyentranhonline.com 18.02.2016 Diêm Đế 380 truyentranhonline.com 18.02.2016 Diêm Đế 379 truyentranhonline.com 22.01.2016 Diêm Đế 378 truyentranhonline.com 22.01.2016 Diêm Đế 377 truyentranhonline.com 22.01.2016 Diêm Đế 376 truyentranhonline.com 22.01.2016 Diêm Đế 375 truyentranhonline.com 22.01.2016 Diêm Đế 374 truyentranhonline.com 22.01.2016 Diêm Đế 373 22.10.2015 Diêm Đế 372 truyentranhonline.com 16.10.2015 Diêm Đế 371 truyentranhonline.com 16.10.2015 Diêm Đế 370 truyentranhonline.com 27.09.2015 Diêm Đế 369 truyentranhonline.com 23.09.2015 Diêm Đế 368 truyentranhonline.com 5.09.2015 Diêm Đế 367 truyentranhonline.com 29.08.2015 Diêm Đế 366 truyentranhonline.com 28.08.2015 Diêm Đế 365 truyentranhonline.com 1.08.2015 Diêm Đế 364 truyentranhonline.com 13.07.2015 Diêm Đế 363 truyentranhonline.com 10.07.2015 Diêm Đế 362 truyentranhonline.com 26.06.2015 Diêm Đế 361 truyentranhonline.com 24.06.2015 Diêm Đế 360 truyentranhonline.com 11.06.2015 Diêm Đế 359 truyentranhonline.com 8.06.2015 Diêm Đế 358 truyentranhonline.com 31.05.2015 Diêm Đế 357 truyentranhonline.com 28.05.2015 Diêm Đế 356 truyentranhonline.com 24.05.2015 Diêm Đế 355 truyentranhonline.com 22.05.2015 Diêm Đế 354 16.05.2015 Diêm Đế 353 16.05.2015 Diêm Đế 352 16.05.2015 Diêm Đế 351 16.05.2015 Diêm Đế 350 16.05.2015 Diêm Đế 349 16.05.2015 Diêm Đế 348 16.05.2015 Diêm Đế 347 15.05.2015 Diêm Đế 346 15.05.2015 Diêm Đế 345 15.05.2015 Diêm Đế 344 15.05.2015 Diêm Đế 343 15.05.2015 Diêm Đế 342 15.05.2015 Diêm Đế 341 15.05.2015 Diêm Đế 340 15.05.2015 Diêm Đế 339 15.05.2015 Diêm Đế 338 15.05.2015 Diêm Đế 337 15.05.2015 Diêm Đế 336 15.05.2015 Diêm Đế 335 15.05.2015 Diêm Đế 334 15.05.2015 Diêm Đế 333 15.05.2015 Diêm Đế 332 15.05.2015 Diêm Đế 331 15.05.2015 Diêm Đế 330 15.05.2015 Diêm Đế 329 15.05.2015 Diêm Đế 328 15.05.2015 Diêm Đế 327 15.05.2015 Diêm Đế 326 15.05.2015 Diêm Đế 325 15.05.2015 Diêm Đế 324 15.05.2015 Diêm Đế 323 15.05.2015 Diêm Đế 322 15.05.2015 Diêm Đế 321 15.05.2015 Diêm Đế 320 15.05.2015 Diêm Đế 319 15.05.2015 Diêm Đế 318 15.05.2015 Diêm Đế 317 15.05.2015 Diêm Đế 316 14.05.2015 Diêm Đế 314 14.05.2015 Diêm Đế 313 14.05.2015 Diêm Đế 312 14.05.2015 Diêm Đế 311 14.05.2015 Diêm Đế 310 14.05.2015 Diêm Đế 309 14.05.2015 Diêm Đế 308 14.05.2015 Diêm Đế 307 14.05.2015 Diêm Đế 306 truyentranhtuan.com 14.05.2015 Diêm Đế 305 14.05.2015 Diêm Đế 304 13.05.2015 Diêm Đế 303 13.05.2015 Diêm Đế 302 13.05.2015 Diêm Đế 301 13.05.2015 Diêm Đế 300 13.05.2015 Diêm Đế 299 13.05.2015 Diêm Đế 298 13.05.2015 Diêm Đế 297 13.05.2015 Diêm Đế 296 13.05.2015 Diêm Đế 295 13.05.2015 Diêm Đế 294 13.05.2015 Diêm Đế 293 13.05.2015 Diêm Đế 292 13.05.2015 Diêm Đế 291 13.05.2015 Diêm Đế 290 13.05.2015 Diêm Đế 289 13.05.2015 Diêm Đế 288 13.05.2015 Diêm Đế 287 13.05.2015 Diêm Đế 286 13.05.2015 Diêm Đế 285 13.05.2015 Diêm Đế 284 13.05.2015 Diêm Đế 283 13.05.2015 Diêm Đế 282 13.05.2015 Diêm Đế 281 13.05.2015 Diêm Đế 280 13.05.2015 Diêm Đế 279 13.05.2015 Diêm Đế 278 truyentranhtuan.com 13.05.2015 Diêm Đế 277 13.05.2015 Diêm Đế 276 13.05.2015 Diêm Đế 275 13.05.2015 Diêm Đế 274 25.03.2015 Diêm Đế 273 25.03.2015 Diêm Đế 272 25.03.2015 Diêm Đế 271 25.03.2015 Diêm Đế 270 25.03.2015 Diêm Đế 269 25.03.2015 Diêm Đế 268 25.03.2015 Diêm Đế 267 25.03.2015 Diêm Đế 266 25.03.2015 Diêm Đế 265 25.03.2015 Diêm Đế 264 25.03.2015 Diêm Đế 263 25.03.2015 Diêm Đế 262 25.03.2015 Diêm Đế 261 25.03.2015 Diêm Đế 260 25.03.2015 Diêm Đế 259 25.03.2015 Diêm Đế 258 25.03.2015 Diêm Đế 257 25.03.2015 Diêm Đế 256 25.03.2015 Diêm Đế 255 25.03.2015 Diêm Đế 254 25.03.2015 Diêm Đế 253 25.03.2015 Diêm Đế 252 25.03.2015 Diêm Đế 251 25.03.2015 Diêm Đế 250 25.03.2015 Diêm Đế 249 25.03.2015 Diêm Đế 248 25.03.2015 Diêm Đế 247 25.03.2015 Diêm Đế 246 25.03.2015 Diêm Đế 245 25.03.2015 Diêm Đế 244 25.03.2015 Diêm Đế 243 25.03.2015 Diêm Đế 242 25.03.2015 Diêm Đế 241 25.03.2015 Diêm Đế 240 25.03.2015 Diêm Đế 239 25.03.2015 Diêm Đế 238 25.03.2015 Diêm Đế 237 25.03.2015 Diêm Đế 236 25.03.2015 Diêm Đế 235 25.03.2015 Diêm Đế 234 25.03.2015 Diêm Đế 233 25.03.2015 Diêm Đế 232 25.03.2015 Diêm Đế 231 25.03.2015 Diêm Đế 230 25.03.2015 Diêm Đế 229 25.03.2015 Diêm Đế 228 25.03.2015 Diêm Đế 227 25.03.2015 Diêm Đế 226 25.03.2015 Diêm Đế 225 25.03.2015 Diêm Đế 224 25.03.2015 Diêm Đế 223 25.03.2015 Diêm Đế 222 25.03.2015 Diêm Đế 221 25.03.2015 Diêm Đế 220 25.03.2015 Diêm Đế 219 25.03.2015 Diêm Đế 218 25.03.2015 Diêm Đế 217 25.03.2015 Diêm Đế 216 25.03.2015 Diêm Đế 215 25.03.2015 Diêm Đế 214 25.03.2015 Diêm Đế 213 25.03.2015 Diêm Đế 212 25.03.2015 Diêm Đế 211 25.03.2015 Diêm Đế 210 25.03.2015 Diêm Đế 209 25.03.2015 Diêm Đế 208 25.03.2015 Diêm Đế 207 25.03.2015 Diêm Đế 206 25.03.2015 Diêm Đế 205 25.03.2015 Diêm Đế 204 25.03.2015 Diêm Đế 203 25.03.2015 Diêm Đế 202 25.03.2015 Diêm Đế 201 25.03.2015 Diêm Đế 200 25.03.2015 Diêm Đế 199 25.03.2015 Diêm Đế 198 25.03.2015 Diêm Đế 197 25.03.2015 Diêm Đế 196 25.03.2015 Diêm Đế 195 25.03.2015 Diêm Đế 194 25.03.2015 Diêm Đế 193 25.03.2015 Diêm Đế 192 25.03.2015 Diêm Đế 191 25.03.2015 Diêm Đế 190 25.03.2015 Diêm Đế 189 25.03.2015 Diêm Đế 188 25.03.2015 Diêm Đế 187 25.03.2015 Diêm Đế 186 25.03.2015 Diêm Đế 185 25.03.2015 Diêm Đế 184 25.03.2015 Diêm Đế 183 25.03.2015 Diêm Đế 182 25.03.2015 Diêm Đế 181 25.03.2015 Diêm Đế 180 25.03.2015 Diêm Đế 179 25.03.2015 Diêm Đế 178 25.03.2015 Diêm Đế 177 25.03.2015 Diêm Đế 176 25.03.2015 Diêm Đế 175 25.03.2015 Diêm Đế 174 25.03.2015 Diêm Đế 173 25.03.2015 Diêm Đế 172 25.03.2015 Diêm Đế 171 25.03.2015 Diêm Đế 170 25.03.2015 Diêm Đế 169 25.03.2015 Diêm Đế 168 25.03.2015 Diêm Đế 167 25.03.2015 Diêm Đế 166 25.03.2015 Diêm Đế 165 25.03.2015 Diêm Đế 164 25.03.2015 Diêm Đế 163 25.03.2015 Diêm Đế 162 25.03.2015 Diêm Đế 161 25.03.2015 Diêm Đế 160 25.03.2015 Diêm Đế 159 25.03.2015 Diêm Đế 158 25.03.2015 Diêm Đế 157 25.03.2015 Diêm Đế 156 25.03.2015 Diêm Đế 155 25.03.2015 Diêm Đế 154 25.03.2015 Diêm Đế 153 25.03.2015 Diêm Đế 152 25.03.2015 Diêm Đế 151 25.03.2015 Diêm Đế 150 25.03.2015 Diêm Đế 149 25.03.2015 Diêm Đế 148 25.03.2015 Diêm Đế 147 25.03.2015 Diêm Đế 146 25.03.2015 Diêm Đế 145 25.03.2015 Diêm Đế 144 25.03.2015 Diêm Đế 143 25.03.2015 Diêm Đế 142 25.03.2015 Diêm Đế 141 25.03.2015 Diêm Đế 140 25.03.2015 Diêm Đế 139 25.03.2015 Diêm Đế 138 25.03.2015 Diêm Đế 137 25.03.2015 Diêm Đế 136 25.03.2015 Diêm Đế 135 25.03.2015 Diêm Đế 134 25.03.2015 Diêm Đế 133 25.03.2015 Diêm Đế 132 25.03.2015 Diêm Đế 131 25.03.2015 Diêm Đế 130 25.03.2015 Diêm Đế 129 25.03.2015 Diêm Đế 128 25.03.2015 Diêm Đế 127 25.03.2015 Diêm Đế 126 25.03.2015 Diêm Đế 125 25.03.2015 Diêm Đế 124 25.03.2015 Diêm Đế 123 25.03.2015 Diêm Đế 122 25.03.2015 Diêm Đế 121 25.03.2015 Diêm Đế 120 25.03.2015 Diêm Đế 119 25.03.2015 Diêm Đế 118 25.03.2015 Diêm Đế 117 25.03.2015 Diêm Đế 116 25.03.2015 Diêm Đế 115 25.03.2015 Diêm Đế 114 25.03.2015 Diêm Đế 113 25.03.2015 Diêm Đế 112 25.03.2015 Diêm Đế 111 25.03.2015 Diêm Đế 110 25.03.2015 Diêm Đế 109 25.03.2015 Diêm Đế 108 25.03.2015 Diêm Đế 107 25.03.2015 Diêm Đế 106 25.03.2015 Diêm Đế 105 25.03.2015 Diêm Đế 104 25.03.2015 Diêm Đế 103 25.03.2015 Diêm Đế 102 25.03.2015 Diêm Đế 101 25.03.2015 Diêm Đế 100 25.03.2015 Diêm Đế 99 25.03.2015 Diêm Đế 98 25.03.2015 Diêm Đế 97 25.03.2015 Diêm Đế 96 25.03.2015 Diêm Đế 95 25.03.2015 Diêm Đế 94 25.03.2015 Diêm Đế 93 25.03.2015 Diêm Đế 92 25.03.2015 Diêm Đế 91 25.03.2015 Diêm Đế 90 25.03.2015 Diêm Đế 89 25.03.2015 Diêm Đế 88 25.03.2015 Diêm Đế 87 25.03.2015 Diêm Đế 86 25.03.2015 Diêm Đế 85 25.03.2015 Diêm Đế 84 25.03.2015 Diêm Đế 83 25.03.2015 Diêm Đế 82 25.03.2015 Diêm Đế 81 25.03.2015 Diêm Đế 80 25.03.2015 Diêm Đế 79 25.03.2015 Diêm Đế 78 25.03.2015 Diêm Đế 77 25.03.2015 Diêm Đế 76 25.03.2015 Diêm Đế 75 25.03.2015 Diêm Đế 74 25.03.2015 Diêm Đế 73 25.03.2015 Diêm Đế 72 25.03.2015 Diêm Đế 71 25.03.2015 Diêm Đế 70 25.03.2015 Diêm Đế 69 25.03.2015 Diêm Đế 68 25.03.2015 Diêm Đế 67 25.03.2015 Diêm Đế 66 25.03.2015 Diêm Đế 65 25.03.2015 Diêm Đế 64 25.03.2015 Diêm Đế 63 25.03.2015 Diêm Đế 62 25.03.2015 Diêm Đế 61 25.03.2015 Diêm Đế 60 25.03.2015 Diêm Đế 59 25.03.2015 Diêm Đế 58 25.03.2015 Diêm Đế 57 25.03.2015 Diêm Đế 56 25.03.2015 Diêm Đế 55 25.03.2015 Diêm Đế 54 25.03.2015 Diêm Đế 53 25.03.2015 Diêm Đế 52 25.03.2015 Diêm Đế 51 25.03.2015 Diêm Đế 50 25.03.2015 Diêm Đế 49 25.03.2015 Diêm Đế 48 25.03.2015 Diêm Đế 47 25.03.2015 Diêm Đế 46 25.03.2015 Diêm Đế 45 25.03.2015 Diêm Đế 44 25.03.2015 Diêm Đế 43 25.03.2015 Diêm Đế 42 25.03.2015 Diêm Đế 41 25.03.2015 Diêm Đế 40 25.03.2015 Diêm Đế 39 25.03.2015 Diêm Đế 38 25.03.2015 Diêm Đế 37 25.03.2015 Diêm Đế 36 25.03.2015 Diêm Đế 35 25.03.2015 Diêm Đế 34 25.03.2015 Diêm Đế 33 25.03.2015 Diêm Đế 32 25.03.2015 Diêm Đế 31 25.03.2015 Diêm Đế 30 25.03.2015 Diêm Đế 29 25.03.2015 Diêm Đế 28 25.03.2015 Diêm Đế 27 25.03.2015 Diêm Đế 26 25.03.2015 Diêm Đế 25 25.03.2015 Diêm Đế 24 25.03.2015 Diêm Đế 23 25.03.2015 Diêm Đế 22 truyenhay24h.com 25.03.2015 Diêm Đế 21 25.03.2015 Diêm Đế 20 truyenhay24h.com 25.03.2015 Diêm Đế 19 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 18 $inister 25.03.2015 Diêm Đế 17 $inister 25.03.2015 Diêm Đế 16 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 15 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 14 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 13 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 12 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 11 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 10 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 9 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 8 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 7 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 6 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 5 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 4 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 3 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 2 truyentranhtuan.com 25.03.2015 Diêm Đế 1 truyentranhtuan.com 25.03.2015