Digimon V-Tamer

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhTaichi Yagami – 1 cậu học sinh bình thường, có nuôi 1 con Digimon ảo và đặt tên nó là Zero. Khi tham gia cuộc thi giữa các Digimon ảo thì máy tính không nhận diện được Digimon của cậu. Loay hoay sửa máy và cậu bị hút vào thế giới Digimon và cậu gặp Zero bằng xương bằng thịt. Cậu được gọi đến để trở thành vị cứu tinh, chống lại cái ác, bảo vệ thế giới Digimon. Lý do cậu được chọn trong hàng trăm đứa trẻ khác là vì Zero của cậu là “độc nhất” – ko ai từng thấy hay biết tới Digimon này – Zero là 1 Digimon bí ẩn. Trong suốt cuộc hành trình, dần dần cậu khám phá ra: Zero là 1 Digimon rất mạnh và “độc nhất” là vì..

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Digimon V-Tamer 58 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 57 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 56 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 55 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 54 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 53 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 52 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 51 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 50 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 49 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 48 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 47 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 46 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 45 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 44 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 43 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 42 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 41 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 40 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 39 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 38 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 37 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 36 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 35 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 34 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 33 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 32 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 31 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 30 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 29 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 28 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 27 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 26 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 25 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 24 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 23 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 22 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 21 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 20 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 19 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 18 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 17 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 16 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 15 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 14 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 13 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 12 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 11 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 10 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 9 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 8 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 7 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 6 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 5 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 4 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 3 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 2 MTO 30.09.2013 Digimon V-Tamer 1 MTO 30.09.2013