Dolls

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Mystery , Psychological .

Chương mới nhất: 41 - Đang tiến hànhDolls: Những con búp bê vô cảm. Trong đế chế toutoh đệ tam. Với sự gia tăng về số lượng dân nhập cư, dẫn đến tình trạng tội phạm tăng mạnh mỗi nam. Để làm nhẹ đi việc xử án và làm giảm đi việc quá tải ở các nhà tù. Một điều luật mới được hình thành. Điều luật cho phép việc xử án có thể diễn ra khi không có mặt bị cáo, và kết án thường là tử hình cho các nghi phạm vắng mặt. Theo đó một tổ chức cảnh sát đặc nhiệm được thành lập, đội Tokkei. Bao gồm 47 lữ đoàn… Giống như những sát thủ vô tình, việc thi hành án thường là xử tử các nghi phạm. Mọi người vẫn thường nhắc đến đội Tokkei là: Những con búp bê vô tình, ko cảm xúc, giết người không cần hỏi. “Dolls”

 


Dolls manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dolls 41 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 40 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 39 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 38 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 37 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 36 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 35 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 34 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 33 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 32 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 31 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 30 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 29 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 28 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 27 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 26 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 25 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 24 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 23 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 22 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 21 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 20 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 19 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 18 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 17 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 16 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 15 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 14 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 13 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 12 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 11 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 10 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 9 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 8 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 7 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 6 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 5 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 4 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 3 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 2 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013 Dolls 1 [SISG] Silver Star Group 30.09.2013